U nacionalnom uzorku i porodice iz Zlatiborskog okruga

20. Maj 2020
U nacionalnom uzorku i porodice iz Zlatiborskog okruga

U toku je „Nacionalna studija seroprevalencije i molekularane karakterizacije SARS-CoV-2 tokom epidemije u populaciji Srbije“ koju sprovodi Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Vladom Republike Srbije, odnosno Republičkom mrežom Instituta i Zavoda za javno zdravlje.  Do sada su pristale i uzorkovane dve porodice iz Kosjerića i Užica. Za naredni period plan je da se kontaktira 15 porodica sa celog okruga,navode iz Zavoda za javno zdravlje u Užicu.

Istraživanjem će se na nivou zemlje proceniti koliko je osoba bilo u kontaktu sa virusom i imalo ili oboljenje sa jasnim znacima, ili je bilo potpuno bez ikakvih znakova i simptoma steklo otpornost na virus. Pomoći će u sticanju uvida u raširenost infekcije COVID-19 u našoj zemlji, kao i u potencijalnom sprečavanju daljeg prenošenja virusa.

Sa istraživanjem je započeto 4. maja  2020. godine i u narednih 60 dana, istraživanjem će biti obuhvaćen reprezentativni uzorak populacije Srbije uzrasta sedam i više godina. Metodom slučajnog izbora na nivou cele države biraju se domaćinstva koja će učestvovati, a to znači da je dobijen spisak porodica koje bi učestvovale. Treba dodati da bi u istraživanju učestvovali svi članovi domaćinstva koji ispunjavaju predviđene kriterijume, a oni ne isključuju osobe kod kojih je potvrđen virus ili su imali sumnju na njega.

Ukoliko članovi domaćinstva pristanu da učestvuju vrši se njihovo anketiranje i uzima se uzorak krvi za serološko testiranje, koja će služiti za određivanja prisustva antitela specifičnih na virus SARS-CoV-2 koji izaziva COVID-19. Uzimanje uzorka krvi za potrebe istraživanja se ne razlikuje od uobičajene procedure uzorkovanja krvi. Rizik po ispitanike praktično ne postoji, a svi podaci prikupljeni tokom istraživanja su poverljivi. Ukoliko članovi pristanu da učestvuju u narednim danima obaviće se cela procedura uzimanja uzoraka i anketiranja o rezultatima testa ispitanici će biti obavešteni za 7 – 10 dana.

Iz Zavoda za javno zdravlje u Užicu pozivaju sve građane sa teritorije Zlatiborskog okruga da izađu u susret i ukoliko su izabrani kada da se ukoliko budu kontaktirani odazovu pozivu da učestvuju u nacionalnom istraživanju.