Za osam parova sredstva za vantelesnu oplodnju

02. April 2019
Za osam parova sredstva za vantelesnu oplodnju

Grad Užice raspisao je prvi javni poziv za sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje u  2019. godini za osam  parova, u iznosu od  150 hiljada dinara neto po paru.

Pravo učešća imaju svi zainteresovani parovi sa  prebivalištem na teritoriji grada Užica, najmanje dve godine neprekidno pre datuma objavljivanja javnog poziva.

Sredstva na ime sufinansiranja troškova vantelesne oplodnje mogu se dodeliti istom paru samo jednom.

Izuzetno, sredstva se mogu dodeliti paru koji je već koristio finansijsku podršku grada za postupak vantelesne oplodnje, ukoliko se na javni poziv grada za sufinansiranje troškova postupka vantelesne oplodnje nije prijavio broj parova predviđen pozivom.

U slučaju da se na javni poziv grada za sufinansiranje troškova postupka vantelesne oplodnje, nije prijavio broj parova predviđen pozivom, Komisija može predložiti da se sredstva za sufinasiranje  troškova vantelesne oplodnje, odobre paru  posle rođenja prvog deteta, ukoliko je za rođenje narednog deteta potrebna biomedicinski potpomognuta oplodnja.

Detaljnije informacije o javnom pozivu dostupne su OVDE.