Za sada isporuka po planu

12. Februar 2019
Za  sada isporuka po planu

Iz Gradskog štaba za vanredne situacije navode da se snabdevanje građana pijaćom vodom iz cisterni odvija prema rasporedu koji je ranije objavljen, dodajući da se isporuka vode obavlja na 73. lokacije i da su za snabdevanje  angažovane 24 autocisterne za potrebe građana, kao i 26 stacionarnih cisterni za ustanove i privredu. Cisterne su dezinfikovane i redovno se kontrolišu od strane Zavoda za javno zdravlje.

U saopštenju upućenom medijima, Gradski štab za vanredne situacije ističe da zbog otežanih uslova snabdevanja, usled snežnih padavina i niskih temperatura,  može doći do odstupanja od objavljenih termina isporuke vode, pomeranja lokacije na pristupačnije mesto i privremene obustave isporuka na pojedinim lokacijama koje su već označene u rasporedu, zbog čega građane pozivaju na strpljenje i razumevanje.

S obzirom da jedan broj vozača parkira vozila na način kojim se onemogućava prolazak cisterni i njihovo parkiranje na predviđenim mestima Komunalna policija i komunalna inspekcija će, nakon upozoravanja, preduzimati zakonom predviđene mere zbog ometanja obavljanja komunalne delatnosti – isporuka vode, uključujući, pored izricanja kazni i mere blokade i uklanjanja vozila.

O terminima za isporuku vode građani se mogu informisati na telefone: 0800-31-31-00 od 00,00 do 24,00 časova i 513 – 067 od 8 – 18 časova.