Zahtevi za penzije i u subotu, a u ponedeljak do 18 časova

26. Decembar 2018
Zahtevi za penzije i u subotu, a u ponedeljak do 18 časova

Užička filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje dežuraće u subotu 29. decembra 2018. godine od 7 časova i 30 do 12 časova, a u ponedeljak 31. decembra 2018. godine radiće produženo do 18,00 časova, potvrdio je za naš portal Dragan Katić, direktor Filijale.

On je istakao da je to način da se svim osiguranicima koji stiču uslove omogući da blagovremeno podnesu zahtev i ostvare pravo na penziju u skladu sa uslovima koji su na snazi do kraja tekuće godine.

Treba istaći da građani koji ispunjavaju uslove za penziju po propisima koji važe u 2018. godini, moraju da prestanu sa radom najkasnije sa 30. decembrom 2018. godine i da podnesu zahtev za penziju zaključno sa  31. decembrom, što može da se učini lično ili preporučenom poštom. Podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u toj godini.

Iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje naglašavaju da od 1. januara 2019. važe novi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju, a u skladu sa Zakonom o PIO koji je stupio na snagu 1. januara 2015. godine.

U saopštenju Fond podsećaju da se starosna granica za odlazak u starosnu penziju kod žena pomera za šest meseci, tako da je uslov za žene u narednoj godini 62 godine i 6 meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Do 2032. godine za žene ćer se postepeno pomerati uslovi za penzionisanje u pogledu godina života, da bi od te godine i žene imale uslov za starosnu penziju sa navršenih 65 godina života.

Za muškarce i dalje važe isti uslovi – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.Osim ovog osnova za starosnu penziju, osiguranici oba pola mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života. Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara 2019. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina i 8 meseci života, a ženama najmanje 38 godina i 6 meseci staža osiguranja i 57 godina života.

U tim slučajevima, penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini. Ukupan iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju maksimalno može da iznosi 20,4 odsto.