Zahtevom do dozvole za kretanje u vreme policijskog časa

07. April 2020
Zahtevom do dozvole za kretanje u vreme policijskog časa

Iz Gradske uprave  za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti obaveštavaju  građane kojima je potrebno kretanje u vreme policijskog časa radi pružanja medicinske pomoći bolesnim, nepokretnim i teško pokretnim licima, da se obrate zahtevom Gradskoj upravi za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti.

Uz zahtev se dostavljaju sledeća dokumenta: rešenje o pravu na tuđu pomoć i negu, medicinska dokumentacija, lični podaci i broj telefona lica koje pruža negu, ime i prezime i adresa lica kom se pruža medicinska pomoć. Potrebno je i da se naznači vreme u toku koga se lice kreće do korisnika i nazad.

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu grada Užica – uzice.rs

Zahtev sa kopijom medicinske dokumentacije se dostavlja poštom na adresu Dimitrija Tucovića 52, ili skeniranom dokumentacijom na mejl: gordana.urosevic@uzice.rs.

Građani se za sve informacije mogu javiti na telefone: 590-181 i 590-150.