Zaštita podataka o ličnosti – zakonodavstvo i praksa

09. Mart 2023
Zaštita podataka o ličnosti – zakonodavstvo i praksa

U Skupštini Grada Kragujevca održana je obuka lica za zaštitu podataka o ličnosti za sprovođenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kojoj su prisustvovali Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović, zamenica Poverenika Sanja Unković, predstavnici Službe Poverenika, kao i ovlašćena lica za zaštitu podataka o ličnosti iz više od 40 javnih ustanova sa područja grada Kragujevca.

Obuka je održana u okviru projektne podrške „Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji”, finansirane od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a za čiju implementaciju je zadužen Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Cilj obuke je da se lica za zaštitu podataka o ličnosti ili lica koje odrede rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti, upoznaju sa aktuelnim zakonskim rešenjima u EU i Republici Srbiji i osposobe za pravilnu primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Obuku su sproveli predstavnici Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, uz podršku multi-donatorskog projekta „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA) finansiranog od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), za čiju implementaciju je zadužen Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Značaj zaštite ličnih podataka, pristanak na njihovu obradu, svrha zakonite i opravdane obrade i prenosa, kao i utvrđivanje javnog i legitimnog interesa za obradu, samo su neke od tema u žiži interesovanja javnosti. Cilj obuke je da se lica za zaštitu podataka o ličnosti ili lica koje odrede rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti (ukoliko nemaju određena lica za zaštitu podataka o ličnosti), upoznaju sa aktuelnim zakonskim rešenjima (u EU i Republici Srbiji) i osposobe za pravilnu primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Terenske obuke, koje se u sklopu projektne podrške realizuju u 15 odabranih jedinica lokalne samouprave, posebno su značajne za podizanje kapaciteta zaštite podataka o ličnosti. Pored obuka, u toku je i organizacija panel diskusija na temu zaštite ličnih podataka, takođe u odabranim jedinicama lokalne samouprave, a koje za cilj pre svega imaju podizanje svesti šire javnosti i informisanje građana.

Ovome dodajemo da je kancelarija Poverenika otvorena u Novom Sadu i da će uskoro biti otvorene i u Kragujevcu i Nišu. Cilj je da se građanima iz ovih delova Republike Srbije olakša ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Fotografije—GIZ