Zlatibor domaćin 3. Međunarodne konferencije geonasleđa i geoturizma

Autor: Turistička organizacija Zlatibor
05. Maj 2022
Zlatibor domaćin 3. Međunarodne konferencije geonasleđa i geoturizma

Zlatibor će ove godine biti domaćin Međunarodne konferencije geonasleđa i geoturizma, i brojni eminetni stručnjaci iz oblasti geoturizma, geonasleđa i geokonzervacija okupiće se u subotu, 7. i nedelju, 8. maja. Mesto susreta je Konferencijska sala Inovacionog biznis centra Zlatibor gde se, pored sublimacija iskustava, očekuju ativiranje ideja, i predlozi i rešenja  u teorijskom i praktičnom pogledu koji se tiču sve aktuelnije teme promocije geonasleđa.

Pored benefita koje samo održavanje ove, treće po redu Konferencije, imaju na pristup lokalnim i nacionalnim turističkim konceptima, izlaganja u vidu stručnih radova objavljuju se u specijalizovanim časopisima koji se bave naučno istraživačkim radovima.

Nakon prve održane Konferencije u Novom Sadu 2010. godine, pokazalo se da postoji potreba za intenziviranjem rada u ovom pravcu te je naredni skup bio u Poljskoj 2017. da bi se ove godina Zlatibor preuzeo na sebe obavezu i odgovornost za organizaciju. Sve atraktivnija tema okupiće brojne goste iz zemlje i inostranstva a očekuje se da rezulatati daju podstrek za dalja naučna istraživanja i praktičnu primenu daleko šire od mikrosredina.

Pored domaćina, Inovacionog biznis centra Zlatibor, organizatori 3. Međunarodne konferencije geonasleđa i geoturizma su Opština Čajetina, Turistička organizacija Zlatibor, i Srpska akademija nauka i umetnosti.

Naslovna fotografija—Turistička organizacija Zlatibor