Značajnija nego ikad

01. Mart 2018
Značajnija nego ikad

Saša Cicvarić, načelnik odeljenja za vanredne situacije MUP-a Srbije u Užicu povodom 1. marta Svetskog dana civilne zaštite  je istakao važnost značaja civilne zaštite naročito u današnja vremena kada smo izloženi klimatskim promenama usled kojih dolazi do brojnih vanrednih situacija.  

CZ2

On je naglasio da je do 90-tih godina prošlog veka sistem civilne zaštite dobro funkcionisao dodajući da se u poslednjih nekoliko godina čine krupni koraci ka obnavljanju sistem civilne zaštite.  Cicvarić je podsetio da je funkcionisanje celokupnog sistema posebno došlo do izražaja novembra 2010. godine kada su Užice zahvatile poplave, kao i u tokom problema sa vodosnabdevanjem, a dobro se reagovalo i 2012. u situacijama šumskih požara na regionu, ocenio je on.

On je izneo podatke da je tokom prošle godine kroz 67 treninga prošlo 1772 pripadnika specijalnih jedinica civilne zaštite i to 28 za zaštitu od požara (718 pripadnika), 22 za pružanje prve pomoći (393 pripadnika), 8 za spasavanje iz ruševina (356 pripadnika), 5 za spasavanje na vodi i pod vodom (97 pripadnika) i 4 za zbrinjavanje (208 pripadnika).

U skladu sa razvojem civilne zaštite iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave zaključno sa 2017. godinom u Srbiji je postavljeno 9 320 poverenika i zamenika u jedinicama lokalne samouprave a u drugim subjektima 1 680. Formirano je 1189 jedinica civilne zaštite opšte namene sa 25 653 pripadnika, a popunjeno 336 jedinice sa 5 646 pripadnike.

Zamenik gradonačelnika Užica Nemanja Nešić je rekao da je grad Užice korisnik projekta prekogranične saradnje koji finansira Evropska unija kroz koji će biti nabavljena oprema i obučeni kadrovi.

CZ BB

Zahvalnice Sektora za vanredne situacije pripale su

– Petar Petrović, zamenik predsednika opštine Bajina Bašta (pomoć u organizaciji obuke Voda za spasavanje na vodi i pod vodom na teritoriji opštine Bajina Bašta).

– Dragan Milojević – komandir Voda za zaštitu od požara (za pokazanu spremnost i angažovanje u komandovanju svojom jedinicom).

– Miodrag Đurović – komandir Voda za spasavanje na void i pod vodom (za pokazanu spremnost i nagažovanje u komandovanju svojom jedinicom).

– Jugoslav Jovanović, ispred Štaba za vanredne situacije Zlatiborskog upravnog okruga kao član Štaba  za vanredne situacije Zlatiborskog upravnog okruga kao član Štaba za zaštitu i spasavanje od poplava i drugim nesrećama na vodi.

CZ Jugo

– Borivoje Mitrović – Policijska uprava Užice, Odeljenje kriminalističke policije (posebno angažovanje i pomoć timu za neeksplodirana ubojna sredstva).

Treba istaći da na području odeljenja za vanredne situacije Užice funkcionišu i specijalizovane jedinice civilne zaštite za gašenje požara, za spasavanje na vodi i pod vodom, za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, kao i za spašavanje iz ruševina, pružanje prve pomoci, osmatranje  i RBH zaštitu.

Inače, 1. marta 1972. godine na snagu je stupio Statut međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, koji je registrovan pri Sekretarijatu Ujedinjenih nacija u skladu sa Poveljom UN. Zadaci civilne zaštite u skladu su sa odredbama Međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskim konvencijama.

Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu je osnovana sa ciljem da doprinese razvoju državnih struktura kojese bave zaštitom i pružanjem pomoći građanima i očuvanjem imovine i životne sredine u slučajevima prirodnih i izazvanih katastrofa.