Znanje, radoznalost i upornost- formula uspeha

25. Maj 2016
Znanje, radoznalost i upornost- formula uspeha

Prvobitno ulažite u sebe, zatim budite radoznali, uporni i ne bacajte pare kroz prozor. Rad i iskustvo, pre ili kasnije, sigurno će se isplatiti, poručio je u Užicu učesnicima Karavana omladinskog preduzetništva, Dušan Korunoski iz Ministarstva privrede. Grad Užice 1. juna raspisuje konkurs za mlade preduzetnike. 

Vladimir Radovanović iz Privrednog foruma mladih objašnjava da je u godini preduzetništva cilj “Karavana omladinskog preduzetništva” da sve zainteresovane od 18 do 35 godina širom Srbije upozna sa mogućnostima zapošljavanja, osnivanja preduzeća kako bi im se ukazalo na preduzetništvo kao veliki potencijal. To je jedini siguran put da se pospeši osnivanje novih preduzeća koja će otvoriti nova radna mesta, smanjiti nezaposlenost i doprineti jačanju domaće privrede. Činjenica je da mladi imaju ideje, ali moraju da nauče kako da sa njima izađu na tržište i unovče ih,rekao je  Radovanović. “Karavan omladinskog preduzetništva”projekat je koji Privredni forum mladih Srbije sprovodi u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i regionalnim privrednim komora, a uz podršku Ministarstva privrede.

186 000 mladih koji krajem prošle godine nisu bili ni u sistemu školovanja, niti su bili radno angažovani, jasan je pokazatelj problema nezaposlenosti mladih u Srbiji. Mladima treba da bude jasno da sami moraju osmišljavati šta će raditi, jer im posao niko neće nuditi. Moraju postati svesni činjenice da lična budućnost svakog pojednica isključivo zavisi od njega samog, istakla je Nermina Ljubović, iz Privredne komore Srbije.

Dušan Korunoski iz Ministrstva privrede svestan je da se mladi koji ulaze u posao suočavaju sa obimnom administracijom i velikim nametima poslovanja, ali i da teško prepoznaju dobre primere preduzetnika u Srbiji. On ističe da preduzetnici u našoj zemlji nemaju ulogu koju zaslužuju i da kao nosioci napretka nisu poštovani kao u razvijenim društvima. Kada najpre promenimo taj ugao gledanja, zatim umanjimo pojedine pre svega lokalne takse, ali i izmenimo zakone koji koče preduzetništvo možemo očekivati i više mladih u biznisu, kaže Korunovski.

Mlade lično savetujem da najpre kroz formalno i neformalno obrazovanje ulažu u sebe. Kada imaju znanje i počnu da rade tek tada će im navirati nove ideje. I kada počnu sa određenim biznisom neka ne očekuju da će doživotno raditi isto. Ako im ide, treba da nastave. Ako ne, na tržištu će sigurno proceniti šta se traži, savetuje Korunoski. 

Zamenik užičkog gradonačelnika, Vidoje Drndarević, podsetio je da je grad Užice prethodne dve godine izdvajao sredstva za mlade preduzetnike. Praksa će biti nastavljena i u ovoj godini, a već 1. juna biće raspisan konkurs za podsticaje koje će dati grad, najavljuje Drndarević i poziva mlade da konkurišu. Radi se o nepovratnim sredstvima, a grad će u saradnji sa drugim relevantnim udruženjima i instutucijama razmotriti i mehanizme za oslobađanje plaćanja pojedinih taksi, ne samo početnika, već i onih koji jesu u biznisu, kaže Drndarević.

Treba podsetiti da je Vlada Srbije 2016. godinu proglasila Godinom preduzetništva. Raspisani su ili će tek biti brojni konkursi koji prvenstveno podstiču mlade, žene i druge ugrožene grupe stanovništva. Iz republičkog budžeta za te namene izdvojeno je milijardu i po dinara, što je tri puta više u odnosu na prošlu godinu.

Inače, činjenice pokazuju da je svaki drugi nezaposleni u Srbiji u dobi između 15 i 30 godina. Prema podacima zvanične statistike, u Srbiji na posao čeka oko 90 000 mladih između 20 i 24 godine i oko 100 000 starosti od 25 do 29 godina.

Iako neizvesno, preduzetništvo jeste rešenje, jer motivacija da se lično dokažete i uspete pobeđuje svaku prepreku, tvrde oni koji su uspeli u poslovima koje vole.