27. konkurs za književnu nagradu Milutin Uskoković

Autor: http://biblioteka-uzice.rs/
22. Decembar 2019
27. konkurs za književnu nagradu Milutin Uskoković

Narodna biblioteka Užice i časopis Međaj objavljuju dvadeset sedmi književni Konkurs za nagradu MILUTIN USKOKOVIĆ u 2019. godini. Nagrada Milutin Uskoković dodeljuje se za najbolju neobjavljenu savremenu pripovetku na srpskom jeziku. Pripovetke poslati poštom najkasnije do 31.12.2019. godine.

Uslovi konkursa:

Tekst pripovetke (do petnaest kucanih strana srednjeg proreda) dostaviti u tri štampana primerka pod šifrom na adresu:

Narodna biblioteka Užice,

Trg partizana 12, 31000 Užice,

sa naznakom – za Konkurs Milutin Uskoković

Pripovetke poslati poštom najkasnije do 31.12.2019. godine.

*

Uz radove priložiti rešenje šifre i to u posebnoj, zapečaćenoj koverti.

*

Jedan autor može učestvovati najviše sa tri pripovetke.

*

Rukopisi se ne vraćaju, a autori svojim učešćem pristaju

na štampanje pripovedaka koje budu izabrane među deset najboljih.

*

Objavljivanje pripovetki se posebno ne honoriše.

*

Rezultati konkursa biće saopšteni do kraja maja 2020. godine.

*

Stručni žiri će od prispelih radova izabrati najbolje tri pripovetke koje će biti novčano nagrađene. Deset najboljih pripovedaka biće objavljeno u posebnom dodatku časopisa Međaj koji se štampa na kraju godine.