Do 5. avgusta prijave za popisivače

30. Jul 2022
Do 5. avgusta prijave za popisivače

Republički zavod za statistiku poziva zainteresovane građane da se prijave za posao popisivača u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. (u daljem tekstu: Popis), koji se sprovodi u periodu od 1. do 31. oktobra 2022. godine.

Zainteresovani građani se mogu prijaviti isključivo popunjavanjem elektronske prijave na sajtovima Republičkog zavoda za statistiku: stat.gov.rs i popis2022.stat.gov.rs.

Popisivači imaju obavezu da pre početka popisivanja prisustvuju petodnevnoj obuci, savladaju metodologiju Popisa i rad u aplikaciji za prikupljanje podataka i da obiđu teren sa instruktorom. Od 1. do 31. oktobra dužni su da popišu sve jedinice popisa (stanove, domaćinstva i lica), na teritoriji koja im je dodeljena, koristeći laptop za unos podataka u elektronske upitnike.

Period angažovanja popisivača od 23. septembra do 31. oktobra 2022. godine.

Iz Zavoda za statistiku napoinju da u vreme obilaska terena pred popis i tokom terenske realizacije popisa, preraspodela radnog vremena vrši se u skladu sa Planom aktivnosti i može uključivati i rad vikendom.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni:
► državljanstvo Republike Srbije;
► prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;
► najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;
► stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje;
► da kandidat nije osuđivan, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Posebni uslovi koje kandidat treba da ispuni:
► poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) – predviđeno je testiranje kandidata;
► mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.

Sa izabranim kandidatima zaključuje se:
– Ugovor o privremenim i povremenim poslovima (nezaposlena lica, zaposlena lica sa
nepunim radnim vremenom, starosni penzioneri) ili
– Ugovor o dopunskom radu (lica zaposlena sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca).

VAŽNA NAPOMENA: Zavod nije odgovoran za eventualni gubitak prava radno angažovanog lica do kog može doći usled promene njegovog radnopravnog statusa i ostvarivanja naknade za rad (npr obustavljanje isplate porodične penzije, naknade za slučaj nezaposlenosti i sl.).

Rang – lista kandidata koji se pozivaju na predaju dokumentacije i testiranje objavljuje se 10. avgusta 2022. godine na sajtovima Zavoda (stat.gov.rs i popis2022.stat.gov.rs).

Podećamo, poslednji popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji obavljen je 2011. godine. Kako se popis vrši na svakih 10 godina, sledeći je trebalo da bude organizovan prošle godine, ali je zbog epidemiološke situacije, odložen za godinu dana.

Fotografija—Republički zavod za statistiku