Akreditacija Informacionih tehnologija i sistema

01. Septembar 2020
Akreditacija Informacionih tehnologija i sistema

Odlukom Vlade Srbije Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija osnovana je u septembru prošle godine, čime su objedinjene dve visokoškolske institucije, bivše Visoka škole strukovnih studija Užice i Visoka poslovne škole iz Valjeva. Užice je izabrano da bude sedište ova dva odseka. Tokom ovogodišnjeg upisa i pored aktuelne epidemije korona virusa na Akademiju je upisano  250 studenata na devet studijskih programa.

Odsek Užice ima 507 studenata na osnovnim strukovnim studijama, dok odsek Valjevo ima preko 200 studenata.

Pored osnovnih studija, u Užicu ima 50 akreditovanih studenata na Master studijama, na smeru bezbednost i zdravlje na radu, i poslovna ekonomija i menadžment. Kada je u pitanju Valjevo to su smerovi poslovna ekonomija i menadžment, istakla je predsednica Akademije Ljubica Diković, koja je na ovu funkciju imenovana krajem avgusta odlukom Saveta Akademije na period od tri godine.

Ona je najavila da će u Užicu će do sledeće akademske godine biti otvoren  akreditovani  studijski program Informacione tehnologije i sistemi u saradnji sa fakultetom Tehničkih nauka u Novom Sadu.

“Veoma retka situacija je da strukovna škola bude udružena sa akademskim studijama i smatramo da će tom akreditacijom budući studenti dobiti novi kvalitet, dolaskom kvalitetnih profesora u naš grad. Kada svemu tome dodamo da je u Užicu oformljen i Start up centar za informacione tehnologije, sve zajedno je  odlična prilika za mlade informatičare da započnu sopstveni biznis“, zaključila je Ljubica Diković.