Izvod iz lista nepokretnosti može se naknadno dostaviti

iconAktuelno

May 12, 2020

Iz Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove obaveštavaju sugrađani zainteresovani za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti u porodičnim kućama i stambenim zgradama u gradu Užicu, da ukoliko prilikom predaje dokumentacije za Konkurs nisu u mogućnosti da pribave Izvod iz lista nepokretnosti zbog trenutnog prekida rada Službe za katastar nepokretnosti Užice, isti mogu naknadno dostaviti.

Podnosioci prijava na Konkurs su u obavezi da pribave Izvod iz lista nepokretnosti odmah po otpočinjanju rada Službe za katastar i daju ga na uvid Komisiji za ocenu prijava prilikom terenskog obilaska.


Podsećamo da se na pomenuti konkurs mogu prijaviti vlasnici porodičnih stambenih objekta koji su izgrađeni na gradskom području u prvoj, drugoj ili trećoj stambenoj zoni i da je rok  za završetak radova na porodičnim kućama i stambenim zgradama produžen zbog vanredne situacije do kraja aprila 2021. godine.