PIO fond otvorio e-Šalter, zahtevi od sada i onlajn

iconAktuelno

Autor : bizlife.rs

May 5, 2020

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje omogućio je građanima da elektronskim putem podnose zahteve za ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja preko web portala e-Šalter RFPIO. Na sajtu pio.rs navodi se da putem ovog portala, korisnik može da podnese i zahteve za izdavanje uverenja, kao i dokaze koji se uz zahtev prilažu.

„Na sajtu RFPIO moguće je preuzeti željeni obrazac zahteva, popuniti ga pomoću programa Adobe Acrobat Reader i poslati ga nadležnoj organizacionoj jedinici RFPIO, zajedno sa skreniranim prilozima dokaza”, navodi se u saopštenju.

Takođe, korisnik će biti u mogućnosti da se informiše u kojoj je fazi trenutno nalazi postupak odlučivanja.

Zahtev se može podneti u svoje ime i u ime drugog lica čiji su podaci upisani u obrazac zahteva.

U saopštenju PIO Fonda navodi se da je podnošenjem elektronskog zahteva podnosilac saglasan da RFPIO lične podatke unete u obrazac zahteva unese u svoje evidencije, obrađuje, kao i da prikuplja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako u obrascu zahteva podnosila izričito ne izjavi da će sve neophodne podatke pribaviti lično.