Plaćanje prekršajnih kaznih preko interneta

iconAktuelno

Autor : novaekonomija.rs

February 1, 2020

Ministarstvo pravde je u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu uspostavilo sistem koji građanima, firmama i stranim državljanima omogućava da svoje prekršajne kazne izmiruju putem interneta. Plaćanje kazni koje se nalaze u Registru neplaćenih kazni i drugih novčanih iznosa ubuduće se može obaviti platnim ili kreditnim karticama na portalu Registra neplaćenih kazni ili državnog sistema za ePlaćanje.

“ePlaćanje omogućava jednostavan način izmirenja obaveze, bez odlaska u banku ili poštu, a plaćanje se može izvršiti sa mobilnog telefona ili računara”, navodi se u saopštenju.

Informacije o realizaciji transakcije su odmah dostupne, tako da nije potrebno dodatno dokazivanje u smislu dostavljanja bilo kakvog dokaza u papiru o izvršenoj uplati nadležnom prekršajnom sudu.

Prilikom procesa ePlaćanja, takođe se naplaćuje provizija, koja je jasno iskazana, i koju propisuje banka preko koje se vrši plaćanje.

O zaštiti podataka platne kartice brine softver banke, koja mora da poštuju striktne propise u vezi sa zaštitom podataka svojih klijenata, uz istovremeno poštovanje pravila organizacija, kao što su Visa ili Master kard.