Danas je Svetski dan autizma

02. April 2020
Danas je Svetski dan autizma

,,Mogu da učim, mogu da radim“ je ovogodišnji slogan kampanje povodom obeležavanja 2. Aprila, Svetskog dana autizma. „Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa Autiumom“, čiji je član i „Užičko udruženje za pomoć osobama sa autizmom“, je ravnopravni član velike porodice – Autizma Evrope, međunarodne asocijacije, čiji je osnovni cilj da unapredi i zaštitom prava osoba sa autizmom, sa ciljem što kvalitetnijeg i bezbednijeg života ovih osoba.

Prema statistici ove organizacije, autizam pogađa jednu od 100 osoba, što znači da u Evropi trenutno živi više od 5 miliona osoba sa nekim od problema iz spektra autizma. U Srbiji ne postoje tačni podaci o broju osoba sa autizmom, ali se prema nekim izvorima može govoriti o približnom broju od 2.500 osoba sa ovim problemom. Uprkos povećanju svesti o tome šta je autizam, osobe sa autizmom i njihove porodice i dalje misle da javnost ovo stanje ne razume. Ovaj nedostatak razumevanja stvara prepreke u stavovima i nedostatak podrške, koji otežavaju uključivanje ovih osoba u društvo. Tako se osobe sa autizmom često u velikoj meri suočavaju sa problemom nepristupačnosti, sa izolacijom u društvu u celini, što pojačava diskriminaciju sa kojom se suočavaju u mnogim oblastima života.

Ključne poruke ovogodišnje kampanje su:

– Potreba za formiranjem Nacionalnog registra za osobe sa autizmom. Postojanje takvog registra bi omogućilo lakše ostvarivanje svih prava, a državi planiranje sredstava i resursa.

– Donošenje Nacionalne strategije za autizam, koja bi pokrivala problematiku od najranijeg do najstarijeg doba, od dijagnostike do lečenja i stanovamja.

– Razvijanje servisa podrške poput dnevnih boravaka, predah usluge, asistenata u porodici, ličnih pratilaca, formiranja malih domskih zajednica, satanovanje uz podršku i njihova sistemska implementacija.

– Razumevanje osoba sa autizmom je prvi korak ka pristupačnom i inkluzivnom društvu.

– Bolja saradnja sa udruženjima roditelja osoba sa autizmom, kako bi se zajedno identifikovale potrebe i uklonile barijere sa kojima se susreću, usvojili inovativna rešenja i izgradili pristupačno društvo.

– Osobe sa autizmom poseduju mnoge skrivene veštine i talente. Zato su znanje i informisanost ključ kojim se može otvoriti put ka rastu, razoju i izražavanju punog potencijala ovog dela društva.

– Neophodno je napraviti pristupačno društvo – u oblastima obrazovanja, zdravstvene zaštite, usluge socijalne zaštite i zapošljavanju. Zato još jednom pozivamo donosioce odluka, stručnjake, lidere poslovnog okruženja i javnost da se konsultuju i sarađuju sa ljudima iz autističnog spektra i ogranizacijama koje ih zastupaju, kako bi društvo učinili senzibilisanim u svim životnim aspektima i omogućili usaglašenost sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom (UNCRPD).