Digitalno nasilje među mladima – Kako ga sprečiti?

Autor: foruminfo.rs
08. Mart 2020
Digitalno nasilje među mladima – Kako ga sprečiti?

U cilju prevencije digitalnog rodno zasnovanog i seksualnog nasilja, Autonomni ženski centar u narednom periodu planira niz aktivnosti sa đacima Prijepoljske gimnazije i Ekonomsko – trgovinske škole. Iako su nasilju u onlajn svetu izložena oba pola, istraživanja pokazuju da su diskriminaciji ipak više izložene žene i devojke. Prijepoljska gimnazija i Ekonomsko – trgovinska škola iz Prijepolja su među 10 škola u Srbiji iz pet gradova u kojima će Autonomni ženski centar realizovati projekat „Prevencija digitalnog nasilja“.

Mladi su nam rekli da je ovo problem koji utiče na njih i izaziva ozbiljne posledice i da je neophodno da se više razgovara o tome. Cilj je zapravo da osnažimo mlade da kažu NE takvoj vrsti nasilja, posebno devojke. Cilj je da povećamo njihovu svest o neprihvatljivosti nasilja s jedne strane, s druge strane želimo da ponudimo zaposlenima u školama korisne materijale kojima oni mogu aktivno da se uključe u prevenciju nasilja – kaže koordinatorka projeka Marina Ileš iz Autonomnog ženskog centra.

Projekat Prevencije digitalnog nasilja je nastavk projekta „Mogu da neću“ koji se odnosio na prevenciju nasilja u partnerskim vezama mladih. Realizacijom projekta došlo se do zaključka da bi digitalnom nasilju trebalo posvetiti više pažnje, jer je ono često i neprepoznatljivo.

Oni što je za nas ključno je da posmatramo digitalno nasilje kao jedan delić tok kontinuiranog nasilja prema ženama i devojčicama. To je deo nasilja koji može početi u fizičkom svetu pa se onda nastaviti u digitalnom prostoru, ili obratno. U tom kontekstu, mi želimo da pošaljemo poruku da niko ne treba da pristaje i da prihvata nasilje koje se dešava u partnerskoj vezi i da dečaci ne treba da pristaju na tzv. mačo ulogu u vršenju nasilja – dodaje  Marina.

Pored škola u Srbiji, u projektu Prevencije digitalnog nasilja učestvovaće i partnerske organizacije iz Hrvatske, Španije i Mađarske. Projekat finansira Evropska unija kroz program „Pravo – Jednakost – Državljanstvo“.