Kosjerić i Užice ovoga jutra u grupi najzagađenijih

iconEkologija

January 27, 2020

Prema pokazateljima objedinjenog prikaza automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u Srbiji, koji je javno dostupan na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine http://www.amskv.sepa.gov.rs/stanicepodaci.php, u 9 časova ovoga jutra Kosjerić, Niš, Užice i Pančevo su najzagađeniji gradovi u republici. 

Rezultati Air Visual-a od 8 časova su ljubičasti, što je bio znak da svi mogu da osete ozbiljne posledice po zdravlje.

Pri ovakvim rezultatima stanovništvo bi trebalo da izbegava svaki boravak na otvorenom. Naročito se preporučuje izbegavanje svih fizičkih aktivnosti na otvorenom naročito onih koje su praćene ubrzanim i dubokim disanjem. Posebno upozorenje važi za trudnice i decu kojima se preporučuje da uopšte ne izlaze napolje dok traje zagađenje  ili ne izlazititi bez preke potrebe napolje.

Air Visual rezultati za Užice od 10 časova pokazuju značajan pad PM 2,5 čestica, ali prema narandžastoj boji upozorenja to znači da je vazduh u Užicu i dalje  “nezdrav za osetljive grupe”. Rezultati dostupni https://www.airvisual.com/serbia/central-serbia/uzice.

Prema poslednjim podacima dostupnim na sajtu Zavoda za javno zdravlje Užice slična situacija je bila i krajem protekle nedelje, tačnije u četvrtak i petak od kada su poslednji dosutpni rezultati merenja PM 10 čestica na mernom mesti kod Biblioteke u Užicu, odnosno merenja čađi u Sevojnu. Rezultati dostupni http://zavodue.org.rs/aero.htm.