Novi kriterijumi za ekološku EU oznaku

iconEkologija

August 25, 2016

Evropska komisija je usvojila novi set kriterijuma za evropsku ekološku oznaku (EU Ecolabel) za kompjutere, nameštaj i obuću. Ova šema ustanovljena je 1992. godine na dobrovoljnoj osnovi kako bi se privrednici podstakli da razvijaju usluge i proizvode koji nisu toliko štetni za životnu sredinu. Pored uticaja na životnu sredinu, važnu ulogu u dobijanju dozvole imaju i bezbednost proizvoda i socijalni aspekt proizvodnje. U EU ovu oznaku sada im više od 30.000 proizvoda.


Da bi dobili ovu oznaku, proizvođači kompjutera moraće da tokom procesa kreiranja proizvoda i proizvodnje uzmu u obzir energetsku efikasnost i mogućnost unapređivanja i nadogradnje pesonalnih računara i tableta, saopštila je 17. avgusta Evropska komisija.

Takođe, proizvođači će morati da vode računa i o tome koliko lako će proizvod moći da se rastavi a sirovine prikupe i recikliraju.

Proizvođači nameštaja će morati ubuduće da sprovode sveobuhvatniju procenu dužine trajanja proizvoda, a posebnu pažnju će morati da posvete potencijalno opasnom materijalu i ostacima koji bi mogli da doprinesu zagađenju vazduha u prostorijama.

Novi zahtevi su postavljeni i kada je reč o standardima za uslove rada u postrojenjima za završnu fazu proizvodnje obuće.

Evropska eko oznaka pomaže potrošačima da pronađu proizvode i usluge koji ne štete životnoj sredini u većoj meri u različitim faza, uključujući vađenje sirovina, proizvodnju, upotrebu i odlaganje.

“Eko oznaka EU promoviše prelazak Evrope na cirkularnu ekonomiju podrškom održivoj proizvodnje i potrošnji. Zahvaljujući jasnim ekološkim kriterijumima potrošači mogu da izaberu proizvod u skladu sa svojom savesti a da pritom ne moraju da se zadovolje proizvodom slabijeg kvaliteta”, rekao je evropski komesar za životnu sredinu, pomorska pitanja i ribarstvo Karmenu Vela.

Potrošači mogu da oslone na logo EU Ecolabel pošto svaki proizvod i uslugu proveravaju nezavisni stručnjaci počev od sirovina i pakovanja do distribucije i odlaganja, navodi se u saopštenju Evropske komisije.

U utvrđivanju kriterijuma za oznaku učestvuju naučnici, organizacije civilnog društva i zainteresovane stranke.

Potrošači mogu da koriste ECAT katalog proizvoda i katalog usluga turističkog smeštaja kako bi pronašli proizvode i usluge sa eko oznakom.

Kriterijumi se revidiraju u proseku svake četiri godine kako b i se obuhvatile tehnološke inovacije i druge novine.

Iako je ova šema dobrovoljna, na stotine kompanija širom Evrope joj se pridružilo zbog prednosti koje pruža i u smislu konkurentnosti i zaštite životne sredine. 

EU eko oznaka obuhvata veliki broj proizvoda, od velikih proizvodnih grupa do turističkog smeštaja.

Prema podacima iz marta ove godine, EU eko oznaku sada ima 36.403 proizvoda i usluga na osnovu 1.875 dozvola.

Najveći broj dozvola za EU eko oznaku dodeljeno je u Francuskoj (26% ili 486 dozvola), Italiji (18% ili 337) i Nemačkoj (12% ili 231 proizvoda).

Italija ima najviše proizvoda i usluga sa eko oznakom, ukupno 16.815, a daleko iza nje je Francuska sa 3.745 proizvoda i usluga.

Najbronija grupa proizvoda sa eko oznakom u EU su podne obloge (12.117 proizvoda) i paprine maramice i ubrusi (6.964).

Najveći broj dozvola je izdat za usluge turističkog smeštaja (654) i za višenamenske deterdžente (276).