Objavljen Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima zaštite životne sredine

iconEkologija

Autor : energetskiportal.rs

February 14, 2020

Ministarstvo zaštite životne sredine je 31. januara 2020. godine objavilo Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2020. godini.

Opšti cilj javnog konkursa je zaštita i unapređenje životne sredine u okviru sledećih tema i oblasti:

  • zaštita prirode – ekološka mreža i zaštićena područja;
  • ekološko preduzetništvo – cirkularna ekonomija;
  • građanski aktivizam – primena zakona iz domena zaštite životne sredine, upravljanja otpadom i otpadnim vodama, strateške procene i procene uticaja na životnu sredinu, zaštite od zagađenja vazduha i zaštite od buke;
  • klimatske promene – ublažavanje klimatskih promena (smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte) i/ili prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa na internet stranici Ministarstva, odnosno zaključno sa 20. februarom 2020. godine.