Suvi otpad počeo da stiže u „Duboko“

iconEkologija

February 26, 2020

Prvo pražnjenje kanti za suvi otpad i odvoz na reciklažu u deponiju Duboko počeo je u Krčagovu. Podsećamo da je nedavno u okviru projekta „Predgrađa recikliraju“ podeljeno pet hiljada kanti u 2500 domaćinstava u Užicu kako bi se selektovao otpad na suvi i mešoviti.