Elektronsko podnošenje zahteva za podsticaje po košnici

15. April 2019
Elektronsko podnošenje zahteva za podsticaje po košnici

Od 15. aprila do 31. maja pčelari mogu da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela. Pravo na podsticaje pravna lica, preduzetnici kao i fizička lica, odnosno nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, mogu  ostvariti za najmanje 20, a najviše 1000 košnica pčela.

Pčelari su prvi koji za podsticajne mere konkurišu elektronskim putem, zahvaljujući pilot projektu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Na ovaj način će sama procedura ostvarivanja prava na podsticaj biti olakšana, a pčelari će mnogo brže doći do svog podsticaja, obrazlažu iz Uprave za agrarna plaćanja.

Pristup aplikaciji za podnošenje elektronskog zahteva je omogućen sa zvanične internet prezentacije Uprave za agrarna plaćanja uap.gov.rs.

Pčelari koji imaju registrovan elektronski potpis, ceo proces će obaviti unošenjem traženih podataka u aplikaciju (podaci o podnosiocu zahteva, broj poljoprivrednog gazdinstva, HID broj i broj pčelinjih stajališta) i elektronskim podnošenjem zahteva.

Tokom samog procesa elektronskog potpisivanja imaće detaljna uputstva koja će ih voditi kroz proces. Rešenje povodom ovog zahteva biće im takođe prosleđeno elektronskim putem.

Podnosioci zahteva koji nemaju registrovan elektronski potpis, moći će da nakon unošenja traženih podataka, generišu obrazac za podnošenje zahteva koji će na sebi imati bar kod. Generisani obrazac sa bar kodom je neophodno odštampati, svojeručno potpisati, ili overiti (u slučaju da je podnosilac zahteva preduzetnik), a potom ga poslati preporučenom poštom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela može se podneti i na Obrascu – Zahtev za podsticaje po košnici pčela za _____ godinu, koji se dostavlja na gore navedenu adresu.