Farmerima iz Tutina, Sjenice i Nove Varoši dodaci za kvalitet zemljišta

06. Novembar 2018
Farmerima iz Tutina, Sjenice i Nove Varoši dodaci za kvalitet zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede obezbedilo je za 60 farmera iz Tutina, Sjenice i Nove Varoši odgovarajuće dodatke za poboljšanja kvaliteta zemljišta u okviru projekta koji realizuje Institut za krmno bilje iz Kruševca. Vrednost projekta, koji je podrazumeva i ispitivanje kvaliteta zemljišta, iznosi 4,5 miliona dinara.

Livada 2

Direktor Instituta za krmno bilje Zoran Lugić rekao je za radio Sto plus da su na osnovu kvaliteta zemljišta i stočne hrane određivali šta je to odgovarajućim parcelama neophodno bi im se poboljšao kvalitet.

„Farmerima čija su zemljišta u većoj meri kisela delili smo po jednu tonu građevinskog kreča po hektaru, za manje kisela zemljišta to su bila fosforna đubriva. Poljoprivrednicima koji su imali uslove za nove travnjake podelili smo nova semena“, rekao je Lugić.

On smatra da bi za trajnije unaprađenje kvaliteta zemljišta ovakav postupak trebalo ponoviti i sledeće godine, ali njime obuhvatiti i veći broj parcela.