Građanski posmatrač na sednici konkursne komisije

20. Februar 2018
Građanski posmatrač na sednici konkursne komisije

Gradonačelnik grada Užica Tihomir Petković prihvatio je zahtev Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju da njihov predstavnik u statusu građanskog posmatrača prisustvuje sednicama konkursne komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja.

“Povodom vašeg zahteva od 6.2. 2018. godine, a u vezi učešća udruženja Užički centar za ljudska prava i demokratiju u radu stručne komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja za 2018. godinu, obaveštavamo vas da će vam grad Užice omogućiti prisustvo na sednicama kao građanskim posmatračima, bez prava odlučivanja”, navodi se u odgovoru gradonačenika Petkovića predsedniku užičkog udruženja Dragomiru Pop Mitiću.

Lokalnim antikorupcijkim planom (LAP) koji je Skupština grada Užica usvojila 12. oktobra 2017. predviđeno je da trebа „obezbediti punu transparetnost konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja“.

Prema užičkom LAP-u, „puna transparentnost procesa se obezbeđuje kroz objavljivanje svih dokumenata koji nastaju u toku sprovođenja konkursa, a naročito dokumenata koji nastaju u radu konkursne komisije, javnost sastanaka konkursne komisije i učešće zainteresovanih predstavnika javnosti u njihovom radu – građanskih posmatrača (bez prava odlučivanja)“.

U užičkom antikorupcijskom dokumеntu navodi se i da „javnost mora biti u potpunosti upoznata sa tokovima novca koji se troši u medijskom sektoru, kako bi mogla da donosi informisane odluke u vezi sa izborom medija putem kojih se informiše”.

Treba istaći da je ovogodišnjim konkursom Užica za sufinansiranje projekata u javnom informisanju predviđen iznos od osam miliona dinara.

Inače, Užički centar za ljudska prava i demokratiju od septembra 2017. do maja 2018. godine realizuje projekat “Građani u akciji za zaštitu javnog interesa”, čiji cilj je unapređenje građanskog učešća, efikasnosti i tranparentnosti u postupcima definisanja javnog interesa i sufinansiranja projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na lokalnom nivou.

kazi-trazi-LOGO

Planirane aktivnosti su usmerene na uspostavljanje održivog modela građanskog učešća u postupcima  definisanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; podizanje nivoa svesti i informisanosti građana o njihovoj ulozi i značaju uključivanja u procese definisanja i ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja i podizanje transpretnosti postupaka sufinansiranja projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u gradu Užicu.

Podsećamo da je Užički centar za ljudska prava i demokratiju u saradnji sa Udruženjem “RAZVOJ UE” sproveo online anketu i javnu raspravu, što su bile zajedničke aktivnosti dva udruženja iz Užica koji su dobitnici grantova kroz program podrške „Kaži/traži šta te zanima“, koji sprovode Balkanska istraživačka mreža, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Slavko Ćuruvija fondacija u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.