Inkluzija visokog kvaliteta

30. Oktobar 2017
Inkluzija visokog kvaliteta

U osnovnoj školi „Dimitrije Tucović“ u Čajetini svečano je otvoren Asistivni centar u kome se nalazi oprema, sredstva i uređaji nabavljeni da deci sa smetnjama u razvoju olakšaju svakodnevni život i obrazovni proces.

Asistivni obuka

Pokretanje i opremanje Asistivnog centra deo je projekta “Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život dece i mladih sa smetnjama u razvoju” koji se sprovodi u okviru programa prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore.

Inače, krajem decembra prošle godine u Čajetini i Užicu je izvršena procena stanja i obrazovnih potreba korisnika Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“ i učenika specijalne škole „Miodrag V. Matić“. Proces dijagnostike, uz pomoć specijalnih instrumenata, sprovela je Ines Delcoto (Ines Delzotto), magistar edukacijske rehabilitacije, koja je specijalizirala asistivnu tehnologiju u Milanu na institutu „Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico S. Maria Nascente“.

Na osnovu izveštaja o proceni korisnika, planirana je nabavka specijalnih pomagala, instrumenata i softvera, za opremanje centara za asistivnu tehnologiju u Užicu i Čajetini. Početkom ove godine je realizovana obuka za nastavnike, roditelje dece sa smetnjama u razvoju i volontere koji se uključuju u rad sa korisnicima.

Cajetina 1

U Srbiji, projekat pod sloganom „Obrazovanje bez granica“ realizuje osnovna škola „Dimitrije Tucović“ u saradnji sa Udruženjem gradjana Zlatiborski krug iz Čajetine i Specijalnom školom „Miodrag V. Matić“ iz Užica. U Crnoj Gori, realizator projekta je  „Dnevni centar za decu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja“, u saradnji sa Centrom za decu i mlade sa smetnjama iz Berana, srednjom školom „Tanasije Pejatović“ iz Pljevalja i Udruženjem roditelja dece sa smetnjama „Zrak nade“.

Sa krajnjim ciljem unapređenja socijalne inkluzije i kvaliteta života dece i mladih sa smetnjama u razvoju u Srbiji i Crnoj Gori kroz razvijanje saradnje pograničnih oblasti u korišćenju i razmeni ljudskih resursa i informaciono-tehnoloških dostignuća, asistivne tehnologije i vršnjačke podrške, projekat finansira Evropska unija.

Treba istaći da asistivna tehnologija omogućava inkluzivno obrazovanje visokog kvaliteta, a obuhvata instrumente, aparate, pomagala  i uređaje koje učenici sa invaliditetom i učenici sa  smetnjama u razvoju koriste, kako bi obavljali zadatke koji im čine poteškoće. Asistivna tehnologija obuhvata i informaciono-tehnološke alate – softver uz koji mogu da obavljaju zadatke lakše, brže i bolje.

Prilikom otvaranja Asistivnog centra, svečano je uručena i oprema za partnere u realizaciji projekta, specijalnu školu „Miodrag V. Matić“ iz Užica i za Zlatiborski krug koji je pružalac usluge socijalne zaštite Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju u Čajetini.

Asistivni  centar u Čajetini će moći da koriste sva deca kojoj je potrebna podrška u vidu asistivne tehnologije, a opremu će roditelji moći da pozajmljuju kako bi je deca i kući koristila.