Stvoriti šansu, a ne čekati da se dogodi

06. Jul 2017
Stvoriti šansu, a ne čekati da se dogodi

Jedan od najvećih i sistemskih problema sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju u Srbiji pa i u lokalnoj zajednici jeste i otežano zapošljavanje. Ta činjenica utiče negativno na same osobe sa invaliditetom, njihovu egzistenciju i samopouzdanje, a time posredno i na njihove porodice i šire okruženje.

Prepoznajući taj problem Udruženje invalida cerebralne i dečje paralize iz Užica koje okuplja oko 130 članova pretežno dece i mladih nekoliko godina unazad radi na podizanju kapaciteta članstva i aktivnosti na povećanju zapošljivosti lica koja ostvaruju pravo na rad.

U tom cilju Udruženje je prošle godine konkurisalo i dobilo projekat kod Ministarstva pravde kojim su obezbeđena sredstva i nabavljena sušara za voće, povrće, gljive i lekovito bilje radi   uspostavljanja te delatnosti u okviru Udruženja.

Grad Užice već finansira sedam socijalnih usluga i podržava uvođenje nove, kaže Vidoje Drndarević, gradski većnik za socijalnu politiku Foto--URP

Grad Užice već finansira sedam socijalnih usluga i uvek podržava inovativnost udruženja osoba sa invaliditetom, kaže Vidoje Drndarević, gradski većnik za socijalnu politiku Foto–URP

Grad Užice obezbedio je pristupačnost objektu i preuzeo obavezu da izmiruje troškove električne energije. Dodatna podrška grada obezbeđena je kroz besplatno ustupanje hale površine 90,5 m² u okviru Biznis inkubator centra u Sevojnu u kome će sušara uskoro i zvanično početi sa radom, navodi Vidoje Drndarević, član Gradskog veća za socijalnu politiku u Užicu. Ističe da grad ima apsolutno razumevanje za potrebe udruženja osoba sa invaliditetom i da je naročito ponosan na one koji uvek iniciraju nove aktivnosti.

U početnoj fazi su kao početni resursi obezbeđeni  kondenzaciona sušara kapaciteta do jedne tone sirovina za 24 sata, magacinska vaga kapaciteta do 1,5 tone, ambalažna oprema i prateći inventor i nameštaj da se u okviru ove delatnosti  pravnim i fizičkim licima pruža usluga sušenja šljiva, kaže Čedomir Cicović, koordinator projekta i realizacije ove delatnosti u okviru udruženja,koje će u samom startu  radno angažovati tri osobe sa invaliditetom.

Čedomir Cicović, koordinator projekta i realizacije ove delatnosti u okviru udruženja Foto--URP

Čedomir Cicović, koordinator projekta i realizacije ove delatnosti u okviru udruženja Foto–URP

On dodaje da je sredinom juna meseca devet članova udruženja bilo na obuci koju je pružio “Istraživački, proizvodni i edukativni centar za sušenje voća i drugih biomaterijala” Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, odnosno, rukovodilac tog centra profesor Mirko Babić lično.

Na obuci su pružena osnovna teorijska znanja iz oblasti procesa proizvodnje sušenog voća i povrća (priprema, predtretman, sušenje, skladištenje i čuvanje, pakovanje, promocija, prodaja i plasman.

 Profesor Mirko Babić sa Departmanta za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada lično je držao obuku za sušenje voća i povrća Foto--OSI

Profesor Mirko Babić sa Departmanta za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada lično je držao obuku za sušenje voća i povrća Foto–OSI

Sva ova znanja su u najvećoj mogućoj meri primenjena i u praksi s obzirom na dostupnu opremu, a u okviru toga sušeno je povrće za bio začin (celer, paškanat, peršun i šargarepa), jabuka, trešnja, šumska jagoda i šljiva. Sušenje ovih proizvoda po instrukcijama profesora Babića pokazalo se više nego uspešno.

Šta više, pored standardnog postupka sušenja ovih sirovina, promovisana je i tehnologija osmotskog sušenja uz pretretman askorbinskom kiselinom (c vitaminom) i šećernim sirupom. Ovu tehnologiju razvio je upravo pomenuti Centar i voljan je da uz nabavku dodatne opreme (komore za osmozu sa rastvaračem i komore za sumporizaciju) pruži svu podršku u uspostavljanju ove inovativne i na našem tržištu nove tehnologije.

Članovi udruženja koji su pohađali obuku o sušenju voća i povrća Foto--OSI

Članovi udruženja koji su pohađali obuku o sušenju voća i povrća Foto–OSI

Milena Marić, Milica Damljanović i Bratislav Milivojević sve troje nezaposleni članovi udruženja pohađali su dvodnevnu obuku verujući da će na kraju biti odabrani za rad u sušari. Celokupna tehnologija sušenja voća, povrća, gljiva i lekovitog bilja im je jasna iako ranije nisu imali susreta sa tim.

Milena je kuvar po struci pa se nada da će joj to značiti prilikom odabira budućih uposlenika. Ona kao i Bratislav do sada su u nekoliko navrata bili angažovani na javnim radovima pa se nadaju da bi konačno angažovanjem u sušari mogli dugoročnije da reše svoj finansijski status i obezbede pristojnu egzistenciju.

25-to godišnjoj  Milici je važno da nađe posao, a kako ističe ovaj joj se baš svideo, jer joj ne stvara opterećenje s obzirom na zdravstvene problem koje ima.

U planu je da se u narednom periodu iz donacija, putem javno-privatnog partnerstva ili preko projekata nabavi ostatak opreme, hladnjača sa plusnom komorom, mašine za obradu jabuka, šljiva, kao i dodatno posuđe za predtretmane i slično, nastavlja priču Čedomir  Cicović.

Proces prebiranja i sušenja šljiva standardom i osmotskom tehnikom članovi Udruženja invalida cerebralne i dečje paralize započeli su pre par dana Foto–OSI

Proces prebiranja i sušenja šljiva standardom i osmotskom tehnikom članovi Udruženja invalida cerebralne i dečje paralize započeli su pre par dana Foto–OSI

To znači da u narednom periodu i ta razvojna komponenta postaje težnja daljeg razvoja ove delatnosti – uz pravne i srodne procedure u sklopu registracije Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje će obavljati ovu delatnost. Za to je načelno i usmeno dobijena i podrška ministarstva rada i socijalne politike prilikom nedavne posete ministra Vulina Užicu. Pogotovo s obzirom da Užice, ali ni ceo Zlatiborski okrug  od nedavnog proglašenja stečaja u Budućnosti više nema nijedno preduzeće koje je registrovano u toj formi, zaključuje Čedomir Cicović.

Tekst je nastao u okviru projekta “Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja- medijski doprinos razvoju inkluzivnih zajednica u Srbiji” koju sprovodi CIP- Centar za interaktivnu pedagogiju u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo Srbija. Stavovi i mišljenja u ovom tekstu ne odražavaju nužno stavove CIP Centra i donatora.