Istraživanje potrošnje ogreva u Užicu i Priboju

31. Jul 2022
Istraživanje potrošnje ogreva u Užicu i Priboju

Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma „Omorika”, koja deluje u Zlatiborskom okrugu, će tokom avgusta sprovesti istraživanje potrošnje ogreva u domaćinstvima Užica i Priboja. Plan je da se, na bazi statistički značajnog uzorka, sazna stanje ložišta i objekata u užim gradskim zonama ovih lokalnih samouprava.

Dobijeni podaci biće objavljeni krajem septembra na sajtu www.privatnesume.rs, a koristiće se u cilju pronalaženja rešenja problema zagađenja vazduha Užica i Priboja. Druga dimenzija problema je i pitanje energetske nezavisnosti koja se poslednjih meseci ističe po značaju jer svi sa strepnjom čekamo narednu zimu.


Pitanje kvaliteta vazduha je visoko na političkoj i građanskoj agendi u Užicu i Priboju, tako da je u obe lokalne samouprave u prethodnim godinama urađen značajan posao na zameni goriva u sistemima daljinskog grejanja. I pored toga, vazduh je tokom zimskih meseci značajno zagađen, što znači da značajan deo problema potiče od individualnih ložišta.


Kako nema ažuriranog znanja o efikasnosti sagorevanja goriva u domaćinstvima Užica i Priboja, jedna od prvih aktivnosti koju RAŠ “Omorika” sprovodi u okviru projekta “Građani u službi čistijeg vazduha” je anketiranje građana. Aktivisti koji imaju iskustva iz prethodnih godina, posetiće preko 500 domaćinstava i popunjavajući pitanja iz upitnika, zabeležiti stanje individualnih ložišta, kao i potrebe i stavove stanovnika o promenama koje očekuju u vođenju javnih politika. Građani su bili konsultovani i tokom identifikacije problema, a ovog puta biće zabeleženi i njihovi predlozi za rešavanje problema zagađenja vazduha.

Nadamo se aktivnom učešću građana i OCD u procesima kojima se utiče na smanjivanje emisija iz lokalnih izvora zagađenja vazduha u Užicu i Priboju. Građani naše anketare mogu očekivati tokom čitavog avgusta meseca, uglavnom u poslepodnevnim časovima.

Projekat se sprovodi u saradnji sa “Beogradskom otvorenom školom” i “EU za tebe” do kraja oktobra 2022. RAŠ “Omorika” očekuje da će otvoriti permanentan javni dijalog u Užicu i Priboju, u kome građani insistiraju od lokalnih vlasti sistemski pristup u dostizanju kriterijuma iz poglavlja 27, pre svega u pogledu parametara kvaliteta vazduha.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem mejla ras.omorika@gmail.com.