Javni radovi i stručna praksa

01. Jun 2016
Javni radovi i stručna praksa

Nacionalna služba za zapošljavanje i grad Užice u 2016. godini sa ukupno 16, 5 miliona finansiraće mere aktivne politike zapošljavanja na lokalnom nivou. Pozivi raspisani danas i dostupni na sajtu grada Užica. 

Prioriteti sa kojima su grad i Filijala NSZ-a konkurisali kod Ministrstva rada, zapošljavanja i socijalne politike odnose se na javne radove i stručnu praksu kod privatnih poslodavaca (do 30% i u javnom sektoru- zdravstvo, socijalna zaštita i prosveta).

Novina su subvencije za otvaranje novih radnih mesta a ukupan budžet za tu namenu je 1,9 miliona dinara što je dovoljno za 12 subvencije, najavio je Branko Gavrilović, član Gradskog veća za socijalnu politiku.

Sa projektima za Javne radove za nezaposlena lica i osobe sa invaliditetom u oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja i unapređenja životne sredine i održavanje javne infrastrukture mogu konkurisati poslodavci iz javnog sektora, jedinice lokalne samouprave, zadruge, privrednici,privredna društva i udruženja do 30.juna, istakla je Zorica Milošević, direktorka Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Užicu. Ona je dodala da lica koja budu angažovana a najduže je 4 meseca primaće 18 000 dinara mesečno. Kroz ovu meru aktivne politike zapošljavanja prošle godine bila su uposlena 142 lica. 

Otvoren je i javni poziv za zapošljavanje teže zapošljivih lica na novootvorenim radnim mestima u privatnom sektoru. U ovu kategoriju spadaju mladi do 30 godina, stariji od 50, nezaposleni koji su proglašeni za tehnološki višak, Romi, osobe sa invaliditetom i radno sposobni korisnici socjalne pomoći. Za njihovo angažovanje poslodavci će jednokratno dobija 150 000 dinara, odnosno180 000 dinara ukoliko angažuju osobu sa invaliditetom.

Stručna praksa za polaganje stručnih ispita za lica koja nemaju radno iskustvo u određenom zanimanju u trajanju od 6, 9 ili 12 meseci. Iznosi koji se isplaćuju licima po ovom osnovu su 12, 14 i 16 hiljada dinara u zavisnosti od trajanja stručne spreme.

U cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština nezaposlena lica mogu konkurisati. Obuka traje 6 meseci a u zavisnosti od stepena obrazovanja primanja su 12, 14 i 16 000.

Pozivi za samozapošljavanje usmereni su za omladinsko preduzetništvo i na ostala nezaposlena lica koja žele da pokrenu sopstevni biznis. Lica kojima se odobri dobiće jednokratnu pomoć od 180 000 dinara i u obavezi su da nakon godinu dana rada podnesu izveštaj Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Prilikom prethodnog poziva odobrena su 33 projekta samozapošljavanja uglavnom u oblasti proizvodnog zanatstva.

Detaljnije informacije o svim raspisanim pozivima dostupne su na sajtu grada Užica http://www.graduzice.org/Grad_Uzice-1-1

Na evidenciji Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Užicu kojoj pripadaju i opštine Bajina Bašta, Kosjerić, Arilje, Požega i Čajetina trenutno je 12 650 nezaposlenih, od čega je 5 400 u Užicu.