Kako razviti zdrave navike u ishrani kod dece?

Autor: Alexandra Laura Hidi Jovanović Specijalista pedijatrije/doktok.rs
14. Decembar 2023
Kako razviti zdrave navike u ishrani kod dece?

Svi znamo da je pravilna ishrana ključni faktor rasta i razvoja svakog deteta. Pravilan način ishrane utiče na sve aspekte odrastanja: fizički, mentalni, emotivni i socijalni. Rani razvoj ukusa i zadovoljstva u hrani igra važnu ulogu kod dece i ima dugotrajan uticaj na kasnije preferencije i izbore hrane. Ponašanje dece u ishrani je proizvod složenih interakcija između genetike i životne sredine.

Odojčad se rađa sa iznenađujuće osetljivim čulom ukusa – oni imaju šire rasprostranjene pupoljke ukusa (oko 10.000) nego odrasli. Stoga, preferencije za različite ukuse i teksture hrane se razvijaju rano, kroz izlaganje ukusa u vezi sa mlekom, ili čak tokom trudnoće, što omogućava lakše prihvatanje zdrave hrane. Dojenje favorizuje sticanje ukusa za raznovrsnu hranu. Ovaj proces se može nastaviti tokom odvikavanja i u detinjstvu ako su bebe više puta izložene raznovrsnoj zdravoj hrani, čak i ako je u početku ne vole. Faktori koji favorizuju razvoj prihvatanja hrane na početku dohrane uključuju, posebno:

  • ulogu rane sorte

  • ponovljeno izlaganje

  • vreme uvođenja hrane i senzorna svojstva (tekstura, ukus i ukus)

Ova senzorna iskustva iz ranog života uspostavljaju preferencije u hrani i obrasce ishrane koji postavljaju osnovu za doživotne prehrambene navike.

Navike roditelja, ponašanja i dostupnost hrane kod kuće povezani su sa izborom hrane dece; međutim, ova udruženja su uglavnom proučavana za svaku roditeljsku praksu posebno i fokusirana uglavnom na zdrave populacije.

Obrasci roditeljstva koji se fokusiraju na nezdrave navike, kao što su dozvoljavanje nezdravih grickalica i neograničeno vreme ispred ekrana, obezbeđivanje veće dostupnosti nezdrave hrane kod kuće, nagrađivanje grickalicama i vremenom ispred ekrana, povezani su sa nezdravim izborom hrane kod dece (konzumacija slanih/slatkih grickalica, gaziranog pića itd.). Roditeljski obrasci obezbeđivanja voća/povrća kod kuće, konzumiranja voća i fizičkog aktivnog sa detetom pozitivno su povezani sa izborom zdravije ishrane dece (konzumacija voća, povrća, žitarica od celog zrna, itd.).

Loš unos ishranom predstavlja glavni promenljivi faktor rizika za hronične bolesti uključujući gojaznost, kardiovaskularne bolesti i neke vrste raka. Konkretno, nizak unos voća i povrća, u kombinaciji sa visokim unosom energetski guste hrane, siromašne hranljivim materijama, diskrecionih namirnica i pića (sa visokim sadržajem soli, dodatog šećera i/ili zasićenih masti) se pripisuje niz hroničnih zdravstvenih uslova.

Prve godine života su kritičan period za uspostavljanje dobrih navika u ishrani, jer je utvrđeno da se prate u odraslom dobu i mogu uticati na rast deteta, opšte zdravlje i putanje razvoja . Na primer, utvrđeno je da nezdravi unos ishrane kod dece uzrasta od 3 godine utiče na markere kardiovaskularnih bolesti, uključujući gojaznost, dislipidemiju i visok krvni pritisak, koji mogu da opstanu do odraslog doba. Uprkos tome, međunarodni podaci pokazuju da kod odojčadi i male dece, otprilike 30% ukupnog dnevnog energetskog unosa dolazi iz diskrecionih (energetski gustih, siromašnih hranljivih materija) namirnica, a preko 90% ove populacije ne konzumira preporučene obroke povrća.

Odojčad se rađa sa predispozicijama koje uključuju sklonost slatkim ukusima i odbacivanje gorkog/kiselog ukusa i nove ili nepoznate hrane. Ove genetske predispozicije su verovatno imale evolucionu prednost u kojoj je dete spremno prihvatalo slatku hranu bogatu energijom (uključujući majčino mleko) i izbegavalo gorku (npr. povrće) i nepoznatu hranu koja je potencijalno toksična. Ove preferencije više nisu prilagodljive u našem trenutnom okruženju sa hranom gde je naše snabdevanje hranom uglavnom bezbedno, hrana bogata energijom je lako dostupna i gojaznost u detinjstvu preovlađuje.

Neofobija ili odbacivanje nove hrane prisutna je od odbijanja i jača sa autonomijom deteta do vrhunca u dobi od 2-5 godina. Ove urođene nasledne preferencije mogu se modifikovati ranim iskustvima hranjenja, kao što je ponovljeno neutralno izlaganje da bi se olakšalo upoznavanje i prihvatanje. Čini se da su sklonosti i nesklonosti prema hrani uglavnom utvrđene do 3-5 godina starosti i opstaju tokom vremena. Bebe takođe imaju urođenu sposobnost da regulišu svoj energetski unos prema potrebi i operacionalizuju to putem znakova gladi i sitosti. Prepoznavanje roditelja i odgovori na ove znakove su integralna komponenta roditeljstva u hrani i mogu ili podržati ili potkopati ovu intrinzičnu samoregulaciju, koja pruža osnovu za zdrav rast i dugoročni status težine.

Ponašanje dece u ishrani je delimično nasledno, na njih utiče niz karakteristika deteta i odražava normalne razvojne faze. Oboje reaguju na stil i prakse roditeljskog hranjenja i vode ih. Roditelji često pogrešno tumače razvojno normalno ponašanje deteta u ishrani, kao što je odbijanje hrane, kao razlog za zabrinutost i anksioznost i reaguju sa prinudnim praksama hranjenja (pritisak, ograničenje, emocionalno hranjenje). Kliničko iskustvo pokazuje da roditelji, u pokušaju da unesu samo nekoliko zalogaja hrane u svoje dete, mogu da pribegnu prilično bizarnim praksama hranjenja koje su izvor stresa i uznemirenosti i za roditelje i za dete. Ove autoritarne prakse usmerene na roditelje mogu biti dobronamerne, ali su i kontraproduktivne i povezane sa lošim ishodima po zdravlje dece, uključujući razvoj preferencija u hrani i regulaciju apetita, što postavlja osnovu za doživotne zdrave navike u ishrani i rizik od hroničnih bolesti. Štaviše, moguće je da se stres i sukobi oko hranjenja mogu generalizovati na šire interakcije roditelja i dece i porodičnu dinamiku i uticaj na porodičnu sreću.

Postoje dokazi da se roditeljstvo u ishrani može poboljšati sa potencijalom da pozitivno utiče na ponašanje deteta u ishrani, kvalitet ishrane i status telesne težine i, na duži rok, smanji rizik od hroničnih bolesti.

Prevalencija gojaznosti dece i adolescenata je na visokom nivou u većini zemalja sa visokim dohotkom i raste u mnogim zemljama sa niskim i srednjim prihodima. Gojaznost nastaje kada mešavina genetskih i epigenetskih faktora, obrazaca rizika u ponašanju i širih uticaja životne sredine i sociokulture utiču na dva sistema regulacije telesne težine: energetsku homeostazu i kognitivno-emocionalnu kontrolu. Kvalitet života vezan za zdravlje je smanjen kod onih sa gojaznošću. Komorbiditeti gojaznosti, uključujući dijabetes melitus tipa 2, bolest masne jetre i depresiju, verovatniji su kod adolescenata i onih sa teškom gojaznošću. Tretman uključuje pristup sa poštovanjem, bez stigme i porodični pristup koji uključuje više komponenti i bavi se ishranom, fizičkom aktivnošću, sedentarnim ponašanjem i ponašanjem u snu.

Posebno kod adolescenata, pomoćne terapije mogu biti dragocene, kao što su intenzivnije dijetetske terapije, farmakoterapija i barijatrijska hirurgija. Prevencija gojaznosti zahteva pristup celog sistema i zajedničke inicijative politike u svim vladinim odeljenjima. Razvoj i implementacija intervencija za prevenciju pedijatrijske gojaznosti kod dece treba da se fokusiraju na intervencije koje su izvodljive, efikasne i verovatno će smanjiti praznine u zdravstvenim nejednakostima.

Američka akademija za pedijatriju je napravila prvi vodič za kliničku praksu sa smernicama za procenu i lečenje dece i adolescenata sa prekomernom težinom i gojaznošću.

Pedijatar treba da istraži povezan morbiditet kod svakog gojaznog deteta. Detaljna procena kod gojazne dece treba da obuhvati procenu srčanih komorbiditeta, ortopedskih komplikacija i psiho-socijalnih komplikacija.

Bitka protiv loše ishrane i samim tim protiv gojaznosti uključuje:

  • Upravljanje ishranom: Dijetetičari daju recepte za ishranu u kojima se pominju ukupne kalorije dnevno i preporučeni procenat kalorija iz ugljenih hidrata, proteina i masti. Plan semafora je jedan od metoda upravljanja ishranom. Plan semafora klasifikuje hranu kao zelenu (niska gustina energije), žutu (umerena gustina energije) i crvenu (visoka gustina energije). Ove kategorije pomažu deci da usvoje zdravije obrasce ishrane. Dijetetičar igra značajnu ulogu u vođenju plana ishrane za pacijente.

  • Fizička aktivnost: Prema nivou kondicije, započnite fizičku aktivnost sa ciljem od 30 minuta dnevno pored bilo koje školske aktivnosti. Tretman treba da bude usmeren na postepeno povećanje aktivnosti na 60 minuta dnevno. Fiziolog za vežbe, zajedno sa lekarom, može pomoći pacijentima da postignu ciljnu fizičku aktivnost.

  • Modifikacija ponašanja: Intervencije ponašanja zasnovane na primarnoj nezi kao što su samokontrola, obrazovanje o ishrani, poboljšanje navika u ishrani, povećanje fizičke aktivnosti, promena stava i nagrade pomažu u upravljanju gojaznošću u detinjstvu.

  • Uključenost porodice: Pregledajte ukupne porodične aktivnosti i obrasce gledanja televizije i uvek uključite roditelje u savetovanje o ishrani. Porodični bihejvioralni tretman je najsnažnija intervencija za gojaznost kod dece.

  • Psihoterapija: Bihevioralna terapija i kognitivna terapija se obično koriste od strane psihologa u upravljanju gojaznošću. Bihejvioralna terapija obučava pacijente da se ponašaju drugačije oko hrane, a kognitivna terapija obučava pacijente kako da promene svoje misli i emocije u vezi sa hranom.

  • Nijedan od anoreksantnih lekova nije odobren od strane FDA za upotrebu u dečjoj gojaznosti. Orlistat je jedini lek koji je odobrila FDA za upotrebu kod adolescenata.

  • Hirurške procedure kao što je gastrični bajpas nisu dovoljno proučavane kod dece da bi se savetovala njihova upotreba.

Na DokToku smo pokrenuli kampanju Prvi korak ka zdravijoj ishrani, u okviru koje možete zakazati besplatnu konsultaciju sa nutricionistkinjom Milkom Raičević, a ukoliko želite da načinite prvi korak ka zdravijoj ishrani DokTok je pripremio i nutricionistički paket koji uključuje izradu prilagodjenog programa ishrane po promotivnoj ceni. Više informacija možete pronaći na stranici.

Korišćene fotografije u tekstu—Pexels.com