Kako se prijaviti za glasanje kod kuće u opštini Čajetina

Autor: zlatibor.tv
01. April 2022
Kako se prijaviti za glasanje kod kuće u opštini Čajetina

Izborno zakonodavstvo republike Srbije dozvoljava nemoćnim i sprečenim licima da glasaju kod kuće. Lokalne izborne komisije će objaviti brojeve telefona na koje se građani mogu prijaviti za glasanje.

Pod nemoćnim i sprečenim licima smatraju se: lica koja iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto, osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica. Sprečenim licem se ne smatra lice koje ne može da dođe da glasa na biračkom mestu usled npr. obaveza na poslu.

Građani opštine Čajetina koji iz gore navedenih razloga ne mogu da dođu na glasačko mesto mogu se prijaviti za glasanje kod kuće na području opštine Čajetina na telefone:

  • 069/455 10 99
  • 064/168 10 44
  • 069/855 00 12

Kako bi lice glasalo kod kuće potrebno je da glasač obavesti lokalnu izbornu komisiju, najranije 72 sata pre dana glasanja a najkasnije do 11.00 sati na sam dan glasanja.