Najmoderniji logopedski instrument u Bajinoj Bašti

iconIN ili Valid

November 5, 2018

Digitalni logopedski set stigao je u Bajinu Baštu zahvaljujući projektu Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, a koji se odnosi na sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2018. godini. 

Digitalni logopedski set je najmoderniji logopedski instrument namenjen slušanju i govoru, koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesiranje (DSP). DSP, ili digitalna obrada signala postala je standard u rehabilitaciji slušnih i govorno-jezičkih poremećaja. DSP omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istim kvalitetom i brzinom kao što to radi ljudski mozak.

Digitalni logopedski set se može koristiti u rehabilitaciji sledećih poremećaja:

 1. Poremećaja izgovora glasova (dislalija)
 2. Poremećaja slušnog procesiranja
 3. Specifičnih poremećaja jezika (disfazija)
 4. Smetnji i poremećaja u čitanju i pisanju (disleksija i disgrafija)
 5. Mucanja
 6. Afazija
 7. Dizartrija
 8. Slušnih oštećenja- zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesiranju zvuka, izuzetno je pogodan u rehabilitaciji govora i slušanja kod dece sa kohlearnim implantom.
 9. Poremećaja glasa
 10. Takođe, DLS koristi se i u dijagnostici glasa i govora.
 11. DLS koristi se i kod uvežbavanja pravilnog izgovora i glasa profesionalnih spikera.

U naredna četiri meseca, četiri logopeda će svakog radnog dana raditi sa korisnicima koji imaju potrebu za ovom vrstom podrške. Tretmani će u okviru ovog projekta biti potpuno besplatni za korisnike, a vršiće se u prostorijama Dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju.

Posebno važno je što kroz ovaj projekat lokalna samouprava u Bajinoj Bašti pokazuje spremnost da vodi računa o deci i omladini, a posebno deci i omladini sa smetnjama u razvoju.