Podrška za stanovanje uz podršku

iconIN ili Valid

January 31, 2017

Osobama sa invaliditetom u Užicu uskoro bi moglo da bude omogućeno stanovanje uz podršku, kao nova usluga- pored sedam već postojećih za koje se iz gradskog budžeta godišnje izdvaja 14 miliona dinara.

Gradsko veće dalo je saglasnost da se prostor od 70 metara kvadratnih dodeli na korišćenje bez naknade Udruženju cerebralne i dečje paralize koje priprema projekat sa kojim će konkurisati za donatorska sredstva.

Kvalitetan i nezavisan život pruža osećaj korisnosti i podiže samopouzdanje

Prostor u naselju Turica u Užicu u zgradi solidarne stambene izgradnje sa komunalnom infrastrukturom i potrebnim instalacijama trenutno nije priveden nameni. S obzirom na kriterijume za pružanje usluge stanovanja uz podršku, od površine 70 kvadratnih metara mogle bi da se naprave dve stambene jedinice u kojima bi ženama i muškarcima sa intelektualnim teškoćama bio omogućen ravnopravan, kvalitetan i nezavisan život.

Stanovanje uz podršku jedna je od najvažnijih i najkomplikovanijih usluga zato što podrazumeva aktivno učešće osoba sa invaliditetom u kreiranju i realizaciji svojih svakodnevnih aktivnosti.

Predviđeno je da osobe sa invaliditetom žive samostalno, bez članova uže porodice – uglavnom zato što ih nemaju ili zato što su iz različitih razloga onemogućeni da adekvatno brinu o njima, objašnjava Čedomir Cicović, PR Udruženja dečje i cerebralne paralize.

Dodaje da bi korisnici usluge sami boravili u prilagođenom prostoru uz povremeni nadzor stručnih radnika i osoblja u psiho-fizičku pomoć i podršku, ističući da je suština da se oni tako uklope, da u što većoj meri pomažu jedni drugima i nadopunjuju se u svakodnevnom funkcionisanju pre svega zbog osećaja korisnosti i podizanja samopouzdanja.

Kao primer, Cicović navodi da bi nepokretna osoba sa očuvanim intelektualnim sposobnostima mogla da planira i kordinira aktivnosti i da ih usmerava, a fizički sposobna osoba sa intelektualnim poteškoćama da ih fizički obavlja, naravno, uz postojanje i samostalne inicijative.

On kaže da je radi zadovoljenja osnovnih životnih potreba za hranom, higijenom i drugih ličnih troškova, predviđena i participacija korisnika, dok će troškove samog smeštaja, materijalne troškove, plate stručnih radnika i zaposlenih snosila lokalna samouprava.

Podrška grada ne izostaje

Gradsko veće je 8. novembra prošle godine dalo saglasnost da Udruženje dečje i cerebralne paralize kao učešće grada u projektu kojim će konkurisati kod donatora, prikažu prostor u naselju Turica, potvrđuje Vidoje Drndarević, gradski većnik za socijalnu politiku.

U početnoj fazi ova bi se usluga finansirala iz projekta iz koga bi se finasiralo i njeno uspostavljanje, a zatim bi njeno funkcionisanje finansirala lokalna samouprava, tvrdi on.

Drndarević kaže da je upoznat da ima osoba kojima je potreban ovakav vid smeštaja, jer domovi koji postoje u Srbiji su udaljeni od Užica i prebukirani.

Treba istaći da Udruženje dečje i cerebralne paralize koje okuplja oko 130 članova već ima iskustva u pružanju socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom, konkretno „Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom“ i uslugu „Prilagođenog prevoza“ koja se pruža u okviru usluge „Dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju“.

Socijalna politika najveće budžetsko uvećanje

Inače, u Užicu funkcioniše 11 udruženja osoba sa invaliditetom za čije troškove lokalna samouprava izdvaja osam i po miliona dinara.

Kada su u pitanju odvajanja za usluge za osobe sa invaliditetom, najviše sredstava – šest miliona dinara ide za dnevni boravak za osobe sa invaliditetom, za prilagođeni prevoz korisnika 800 000, a za lične pratioce u okviru usluge pomoć u kući za stare 3,6 miliona.

Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju finansira se sa 1,7 miliona dinara, stanovanje uz podršku mladima sa 200 000, a socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima 100 000.

Za personalnu asistenciju odraslih osoba koje su radno angažovane ili su u procesu obrazovanja budžestko izdvajanje je 1,3 miliona, dok je za savetovalište za brak i porodicu opredeljeno 300 000 dinara.

Da je Užice dobar primer kada je izdvajanje za socijalnu politiku u pitanju, dokaz je i da se u tekućoj godini na ovoj poziciji nalazi 70 miliona dinara, što je šest i po miliona više u odnosu na prethodnu godinu ili 11%, i predstavlja najveće povećanje u budžetu grada Užica.