Kontejneri za kabasti otpad ponovo i u selima

23. Februar 2022
Kontejneri za kabasti otpad ponovo i u selima

U seoskim mesnim zajednicama na teritoriji Užica postavljeni su narandžasti kontejneri za odlaganje kabastog otpada zapremine tri, pet i sedam kubnih metara. Narandžasti kontejneri nisu predviđeni za odlaganje građevinskog otpada, granja i pepela.

Za odlaganje pepela JKP Bioktoš besplatno deli PVC džakove, dok je za odlaganje građevinskog otpada opredeljena stara gradska deponija na Sarića Osoju.

Inače, kontejneri za kabasti su postavljeni na dvadeset lokacija u selima, u skladu sa BWL projektom u okviru koga je i uveden novi način upravljanja kabastim otpadom.

Bez nadoknade, građani kabasti otpad mogu odložiti i u reciklažno dvorište na deponiji Duboko.

Ovome dodajemo da su Iz JKP Bioktoš ponovo apelovali na građane koji se greju na čvrsto gorivo, da ohlađeni pepeo odlažu u plastične vreće pored kontejnera ili u kontejner, kao i da ne ostavljaju kabasti otpad pored kontejnera.