Kulturno nasledje Srbije objedinjeno na jednom sajtu

Autor: odknjigedoduse.com
26. Februar 2020
Kulturno nasledje Srbije objedinjeno na jednom sajtu

Na internetu se od skoro mogu pronaći podaci o stvaralaštvu na našoj teritoriji od praistorije do danas, kao i o kulturi Srba van matice Pretraživač kulturnog nasleđa. Projekat je poveren Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka te je direktor te institucije Vuk Vukićević u Ministarstvu kulture naglasio da sajt sadrži više od 1.600 odrednica, ilustrovanih fotografijama i audio-vizuelnim materijalima, da su odrednice na srpskom i engleskom, s tim da je u planu prevod i na druge jezike.

„Vremenska linija kulture Republike Srbije i Srba van matice” projekat je Ministarstva kulture zamišljen tako da na jednom mestu predstavi kulturno nasleđe i stvaralaštvo nastajalo na teritoriji Republike Srbije od praistorije do danas, kao i kulturno stvaralaštvo srpskog naroda van matice. Ovi podaci se nalaze na sajtu www.kultura.rs i www.culture.rs, rekao je Dejan Masliković, pomoćnik ministra kulture za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti umetnosti, dodajući da se na sajtu nalaze činjenice od perioda Lepenskog vira do danas, kao i da je sajt otvoren za sve predloge, dopune i sugestije.

Sadržaj „Vremenske linije” može da se pretražuje prema kategorijama, određenim oblastima kulture i umetničkim delatnostima: arhitektura, književnost, audio-vizuelne umetnosti, kulturno nasleđe, muzika, vizuelne umetnosti, izvođačke umetnosti, manifestacije, nauka, mediji, ustanove. Verujemo da će ovaj projekat približiti kulturu deci i mladim generacijama, kao i turistima koji posećuju našu zemlju – rekao je Vuk Vukićević, dodajući da je pokrivena i kultura Srba u regionu i van matice. Ohrabrio je i Srbe koji žive izvan granica Srbije da predlažu sadržaj ovog sajta koji će biti kontinuirano popunjavan.

Cilj je da se javnosti predstave raznovrsni digitalni fondovi i obezbede informacije o nasleđu koje čuvaju naše arhive, muzeji, galerije… Mehanizam prikupljanja informacija zasnovan je na jedinstvenim softverskim rešenjima koja se koriste u bibliotekama, zavodima za zaštitu spomenika, muzejima i drugim institucijama. Tako pretraživač čini javnim rad ustanova kulture, a kao pouzdan izvor informacija doprinosi naučnoistraživačkom radu, obrazovanju i promovisanju kulturnog nasleđa. Ideja ovog projekta jeste jačanje svesti o značaju kulturnog nasleđa i identiteta.

Materijale za sajt ustupili su Arhiv Srbije, Balkanološki institut SANU, Narodni muzej u Beogradu, Muzej Vojvodine, Narodni muzej Kruševac, Narodni muzej Šabac, Muzej Jugoslavije, Muzej grada Beograda, Jugoslovenska kinoteka, RTS i mnogi drugi.