“Mi možemo, ja mogu”

04. Februar 2017
“Mi možemo, ja mogu”

U Srbiji se godišnje u proseku dijagnostikuje oko 36.000 novih slučajeva malignih bolesti, dok od raka umre više od 20.000. U Zlatiborskom okrugu se u proseku godišnje registruje 1 200 novoobolelih od karcinoma a u 2015. godini od malignih oboljenja umrlo je 720 osoba što je petina od ukupnog broja umrlih.

Svetska zdravstvena organizacija sa Međunarodnim udruženjem za borbu protiv raka svakog 4.februara obeležava Svetski dan borbe protiv raka. Od prošle godine započeta je trogodišnja kampanja pod sloganom „Mi možemo, ja mogu” kojom se podseća da pojedinac i zajednica mogu da doprinesu smanjenju globalnog tereta rakom.

Zavod za javno zdravlje Užice, sproveo je akciju na Zlatiboru u cilj  povećanja svest naših građana o tome koliko je prevencija bitna. U ovoj zdravstevnoj instituciji ocenjuju da je akcija bila uspešna, jer je podeljeno preko 500 lifleta sa tekstom o prevenciji malignih oboljenja i okačeno je 5 postera a svakom raspoloženom građaninu upućen je stručan savet o smanjivanju rizika obolevanja od malignih obolenjenja kao i njihovom ranom otkrivanju.

Stručnjaci Zavoda za javno zdravlje iz Užica tokom akcije na Zlatiboru  Foto--zavodue.org.rs

Stručnjaci Zavoda za javno zdravlje iz Užica tokom akcije na Zlatiboru Foto–zavodue.org.rs

Inače, vodeći uzroci obolevanja i umiranja od raka u Zlatiborskom okrugu gotovo su identični vodećim uzrocima obolevanja i smrtnosti od malignih tumora kako u celoj našoj zemlji tako i uvećini zemalja u razvoju.

Muškarci najčešće obolevaju i umiru od raka pluća, debelog creva i prostate a žene od raka dojke, pluća, debelog creva i grlića materice.

U Zlatiborskom okrugu se u proseku godišnje registruje 1 200 novoobolelih od karcinoma a u 2015. godini od malignih oboljenja umrlo je 720 osoba što je petina od ukupnog broja umrlih.

Tokom akcije na Zlatiboru građanima su predočene mere prevencije kod malignih bolesti  Foto--zavodue.org.rs

Tokom akcije na Zlatiboru građanima su predočene mere prevencije kod malignih bolesti Foto–zavodue.org.rs

Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije obolevanje od malignih bolesti u svetu je poraslo sa 12,7 miliona u 2008. godini na 14,1 miliona ljudi u 2012. godini.

Do 2032. godine očekuje se da će oboleti 25 miliona ljudi širom sveta, odnosno, obolevanje od raka će porasti za 70%.

Prema istom izvoru u 2012. godini od svih lokalizacija malignih tumora umrlo je 8,2 miliona ljudi širom sveta.

Narednih dvadeset godina najveći porast i u obolevanju i u umiranju od raka će biti u nerazvijenim i u srednje razvijenim zemljama gde je životni vek stanovništva sve duži i u kojima su prisutne najveće razlike u socioekonomskom statusu.

U nerazvijenim zemljama I dalje će dominirati obolevanje i umiranje odkarcinoma grlića materice, kao posledica visoke prevalencije infekcije humanim papiloma virusom (HPV), nepostojanja sistemske HPV imunizacije i odgovarajućih preventivnih programa (skrininga).

U srednje razvijenim zemljama će i dalje vodeći karcinomi biti oni koji se dovode u vezu sa načinom života (pušenje, alkohol, fizička neaktivnost i nepravilna ishrana) kao što su karcinom pluća, dojke i debelog creva.

Oko 30% svih smrtnih ishoda od malignih bolesti posledica je pušenja, prekomerne telesne težine,nepravilne ishrane, nedovoljne fizičke aktivnosti i konzumacije alkohola.

Čak 40% malignih bolesti može biti izbegnuto jednostavnim merama: prestankom pušenja, ograničenim konzumiranjem alkohola, izbegavanjem suvišnog izlaganja suncu, zadržavanjem prosečne težine konzumiranjem zdrave hrane, vežbanjem, kao i zaštitom od infekcija koje se mogu razviti u rak.

Prevencija malignih bolesti ima ogroman javnozdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup kontroli malignih bolesti. Na više od 80% svih malignih bolesti moguće je uticati modifikovanjem faktora rizika koji su odgovorni za pojavu bolesti. Ukoliko do bolesti ipak dođe, njen je ishod moguće poboljšati ranim otkrivanjem, terapijom i rehabilitacijom uz odgovarajuće palijativno zbrinjavanje.

Ključne poruke kampanje se odnose na društvo, zajednicu i pojedinca. 

MI MOŽEMO da:

· podstaknemo i preduzmemo akciju,

· preveniramo rak,

· skrenemo pažnju,

· razvijemo zdravu okolinu,

· poboljšamo pristup zdravstvenoj zaštiti obolelih od raka,

· mobilišemo sve snage u borbi protiv raka,

· izmenimo zdravstvenu politiku,

· formiramo fondove za kontrolu raka, i

· zajednički pojačamo uticaj u borbi protiv raka.

JA MOGU da:

· izaberem zdrave stilove života,

· razumem da rano otkrivanje spašava živote,

· tražim podršku,

· podržim druge,

· preuzmem kontrolu nad svojom bolešću,

· volim i budem voljena,

· budem JA,

· se posle lečenja raka vratim na posao,

· podelim svoju priču sa drugima, i

· glasno govorim o tome!