Na pomolu rešenje problema vodosnabdevanja Jelove Gore

02. Novembar 2021
Na pomolu rešenje problema vodosnabdevanja Jelove Gore

Iz JKP“Vodovod“ obaveštavaju zainteresovane da planiraju ulazak u investiciju izrade projektnotehničke dokumentacije za rešavanje problema vodosnabdevanja naselja na Jelovoj Gori. Planom je predviđeno dovođenje vode sa sistema JKP“Vodovod“, fabrika na Cerovića brdu.

U prvom koraku je predviđena izrada tehnoekonomske studije opravdanosti projekta. Sa tim u vezi, potrebno je da sva zainteresovana domaćinstva, institucije i privreda dostave vodovodu željene mesečne potrebe za vodom i željeno mesto isporuke vode. Na bazi tih podataka bi u JKP “Vodovod” definisali više neophodnih polaznih osnova za projektovanje između ostalog:

-Definisaće se da li ima ekonomske opravdanosti ulaziti u planiranu investiciju

– Odlučiće se koji kapacitet cevovoda i pumpnih stanica je potreban

-Definisaće se mesto uzimanja vode sa postojeće infrastrukture vodovoda.

Sa tim u vezi je veoma važno da nadležni dobiju što preciznije podatke, te se pozivaju svi zainteresovani da u narednih 15 dana dostave ili lično u Vodovod (Heroja Luna)  ili preko Mesne zajednice sledeće podatke:

1) Ime  i prezime,

2) status korisnika (domaćinstvo,privreda,institucije,…),

3) mesto isporuke

4) adresa stanovanja

5) broj lične karte i

6) broj telefona.

Ukoliko bude dovoljan broj zainteresovanih i ukoliko se uđe u realizaciju projekta, svi prijavljeni će steći status investitora projektnotehničke dokumentacije i status učesnika u realizaciji projekta što će im dati pravo da se u skladu sa zakonom priključe na sistem kojim upravlja JKP“Vodovod“.

Građani koji se budu naknadno prijavljivali moći će dobiti vodu samo za slučaj da neko od prethodno prijavljenih odustane ili ako bude imalo rezerve u količinama vode i to uz plaćanje svih troškova koje su platili i svi ostali zainteresovani.

JKP“Vodovod“ ovom inicijativom i projektom želi da unapredi svoj sistem vodosnabdevanja i ujedno da da svoj puni doprinos  razvoju turizma i privrede na Jelovoj Gori.