Neizostavna u vanrednim situacijama

01. Mart 2017
Neizostavna u vanrednim situacijama

Posle 20 i više godina u Srbiji je otpočet proces razvoja civilne zaštite uprkos teškoj materijalnoj situaciji i skromnim budžetskim sredstvima.Treba istaći da se u Srbiji od 2012. pojačano radi na specijalizovanim obukama  jedinica u organizaciji nacionalnog trening centra za vanredne situacije u Nišu.

Dobro je što civilna zastita ponovo dobija na značaju jer samo tako kao država možemo biti spremni da odgovorimo na sve izazove pred kojima se nalazimo u bebzednosnom smislu. Užice se prethodnih godina u nekoliko situacija pokazalo spremnim da odgovori na izazove vanrednih situacija zahvaljujući dobro organizovanom sistemu civilne zaštite, istakao je Tihomir Petković, gradonačelnik Užica povodom dana civilne zaštite.

Da je Užice dobar primer i ostalim lokalnim samoupravama u Srbiji potvrdio je Saša Cicvarić, načelnik odeljenja za vanredne situacije MUP-a Srbije u Užicu. On je istakao važnost značaja civilne zaštite naročito u današnja vremena kada smo izloženi klimatskim promenama usled kojih dolazi do brojnih vanrednih situacija.  

Funkcionisanje celokupnog sistema posebno je došlo do izražaja novembra 2010. godine kada su Užice zahvatile poplave, kao i u tokom problema sa vodosnabdevanjem, a dobro se reagovalo i 2012. u situacijama šumskih požara na regionu, naveo je Cicvarić.

Na području odeljenja za vanredne situacije Užice funkcionišu i specijalizovane jedinice civilne zaštite za gašenje požara, za spasavanje na vodi i pod vodom, za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, kao i za spašavanje iz ruševina, pružanje prve pomoci, osmatranje  i RBH zaštitu.

Cicvarić je rekao da je u Užicu nakon što se 2012. godine javila potreba , a postojao dovoljan broj kadra i drugih tehničkih kapaciteta formiran vod za zaštitu od požara koji broji 27 obveznika i 4 u rezervi. U Bajinoj Bašti je obučen određeni broj pripadnika civilne zaštite za pružanje pomoći na vodi i pod vodom a dobijena je i neophodna oprema za reagovanje u ovakvim situacijama na čitavom regionu.

Treba istaći da se u Srbiji od 2012. pojačano radi na specijalizovanim obukama  jedinica u organizaciji nacionalnog trening centra za vanredne situacije u Nišu.

Do sada je održan 71 kurs na teritoriji čitave republike tokom kojih je za reagovanje u različitim situacijama obučeno 1 778 pripadnika. Najveći broj pripadnika njih 750 spreman je za zaštitu od požara, zatim za pružanje prve pomoći 388 pripadnika, za spasavanje iz ruševina 309. Za spasavanje na vodi i pod vodom specijalne obuke u Srbiji su prošla 124 pripadnika civilne zaštite, za zbrinjavanje su spremna 183 pripadnika a za RHB zaštitu 24 pripadnika specijalnih jedinica civilne zaštite.

Pripadnik Uprave za civilnu zaštitu i devet pripadnika specijalne jedinice civilne zaštite za spasavanje iz ruševina učestvovali su na obuci „Organizacija operacija spasavanja i rad na visini u planinskim predelima. Industrijski alpinizam“  koja je od 6. do 19. novembra prošle godine održana na Akademiji civilne zaštite MČS-a Ruske federacije u Moskvi.
Na svečanoj sednici okružnog i opštinskog štaba za vanredne situacije koja je održana u Užicu Saša Cicvarić, načelnik odeljenja za vanredne situacije MUP-a Srbije u Užicu. specijalne zahvalnice je dodelio gradu Užicu, opštini Bajina Bašta, preduzeću Drinsko- limske hidroelektrane i Zoranu Militarovu, načelniku Grdske uprave za vanredne situacije u Užicu.

Inače, 1. marta 1972. godine na snagu je stupio Statut međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, koji je registrovan pri Sekretarijatu Ujedinjenih nacija u skladu sa Poveljom UN. Zadaci civilne zaštite u skladu su sa odredbama Međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskim konvencijama.