Nezaposlena lica sa invaliditetom zainteresovana za dodatno sticanje znanja

Autor: B.Kuzmanović
27. Novembar 2022
Nezaposlena lica sa invaliditetom zainteresovana za dodatno sticanje znanja

Na evidenciji Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Užicu koja pokriva i opštine Arilje, Bajina Bašta. Kosjerić, Požega i Čajetina na dan 31. oktobra tekuće godine na na području Grada Užica bilo je 204 osoba sa invaliditetom od čega 99 žena, dok je godinu dana ranije na evidenciji je bilo 203 OSI od čega 102 žene.

Kada je reć o stručnoj spremi, dužini čekanja na posao, starosnoj i polnoj strukturi i sredini u kojoj žive (grad-selo) situacija za poslednje tri godine odnosno 2020., 2021. i tekuću godinu je prikazana u tabelama

Dužina čekanja до 3 м. 3-6 м 6-9 м. 9-12 м. 1-2 godine 2-3 г. 3-5 g. 5-8 г. 8-10 г. duže од 10 godina
Kalendarska godina 
2020. 35 (19) 14 (11) 16 (5) 6 (3) 22 (12) 13 (8) 12 (6) 16 (8) 9 (5) 21 (11)
2021. 11 (6) 15 (10) 9 (4) 5 (4) 27 (15) 20 (10) 26 (14) 22 (13) 10 (5) 28 (21)
2022. 32 (19) 7 (4) 8 (6) 8 (3) 28 (16) 18 (10) 22 (10) 16 (8) 12 (7) 53 (16)

*brojka u zagradi prikazuje broj žena

Podaci Nacionalne službe za zapošljavanje u Užicu govore u prilog nepovoljnoj starosnoj strukturi osoba sa invaliditetom koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih. Naime, najveći broj evidentiranih u prethodne tri godine nalazi se u grupi od 40 pa do 65 godina starosti.

Godine starosti 15-19 g. 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65
Kalendarska godina
2020. 0 (0) 5 (2) 10 (3) 8 (6) 27 (15) 25 (12) 18 (11) 29 (19) 24 (14) 18 (6)
2021. 1 (0) 3(0) 3 (3) 8 (6) 14 (8) 26 (8) 34 (11) 39 (27) 38 (24) 37 (15)
2022. 1 (0) 4 (4) 2 (0) 9 (6) 18 (9) 21 (11) 26 (5) 45 (25) 41 (25) 37 (17)

*brojka u zagradi prikazuje broj žena


Važno je istaći da bez obzira na godine čekanja na zaposlenje sa jedne strane i godine života s druge, nezaposlene osobe sa invaliditetom oba pola,  su uključeni u aktivne mere zapošljavanja.

Podsticajne mere koje sprovodi Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje Užice u cilju zapošljavanja ove kategorije a arealizovani su tokom tekuće 2022. godine  su javni radovi za osobe sa invaliditetom, subvencije za samozapošljavanje, subvencija poslodavcima za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih, subvenija zarade OSI bez radnog iskustva, refundacija troškova podrške za OSI koji se zapošljavaju pod posebnim uslovima, obuke za tržište rada kao i obuka Put do uspešnog preduztenika. 


Tokom tekuće godine osobe sa evidencije uglavnom su bile zaposlene na pomoćnim poslovima. U Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje navode da poslodavci retko postavljaju posebne uslove pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Ohrabruje činjenica da su nezaposlena lica sa invaliditetom veoma zainteresovani za dodatno sticanje znanja. Veliko je interesovanje za Obuku za elektronsko poslovanje, a u ovoj godini organizovana je i Obuka za pakovanje tekstilnih proizvoda, ističu u užičkoj Filijali.

S druge strane, bez obzira na kvalifikacije i ispunjavanje uslova konkursa u određenim slučajevima, poslodavci retko traže posredovanje za osobe sa invaliditetom bez finansijske podrške Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

Tekst je deo projekta „Na kojim poslovima i gde su u Užicu angažovane osobe sa invaliditetom“ koji je sufinansiran sredstvima grada Užica. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove grada Užica.