NP Tara u Novom Sadu

30. Januar 2018
NP Tara u Novom Sadu

U Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode predstavljen je Nacionalni park „Tara“, a u okviru promocije je otvorena izložba fotografija „Tara“, autora Irene Beker i Bele Sabo, koja će biti otvorena do 20. februara 2018.

Prisutni su više o samom Nacionalnom parku Tara saznali iz prezentacije „Nacionalni park Tara – sadašnjost i budućnost“, Ranka Milanovića, rukovodioca Službe turizma i edukacije.

Prostor Tare proglašen je Nacionalnim parkom 1981. godine na površini od 19.175,00 ha, a od 5. oktobra 2015. godine teritorija parka je proširena i sada zauzima 24.991,82 ha.

Nalazi se na krajnjem zapadu Srbije ograničeno tokom Drine između Višegrada i Bajine Bašte. Po nadmorskim visinama, Tara spada u srednje visoke planine, čija je prosečna nadmorska visina 1.000 – 1.200 metara.

Najviši vrh Nacionalnog parka je Kozji rid – 1.591 metar. Na Tari dominiraju mešovite šume smrče, jele i bukve a specifičnost u odnosu na druge planine Balkanskog poluostrva predstavlјa veliki broj reliktnih i endemičnih šumskih vrsta i zajednica.

Na Tari je identifikovano 1156 vrsta vaskularne flore što čini 1/3 ukupne flore Srbije. Od zastuplјenih bilјnih vrsta 76 su endemične vrste. Posebnu vrednost i značaj ima Pančićeva omorika.

Područje Tare naselјava 59 vrsta sisara, Ovde je nastanjena najveća populacije mrkog medveda u Srbiji, simbol faune beskičmenjaka Tare je endemorelikt Pančićev skakavac.

Nakon prezentacije prisutni su mogli da pogledaju kratak osmominutni promotivni film o Tari autora Atile Zerca i Bele Saboa. Film je nastao za vreme Fotosafarija na Tari 2014. godine.

Prisutne goste je pozdravila direktorica Pokrajinskog zavoda dr. Bilјana Panjković koja je tom prilikom istakla da je NP „Tara“ na poslednjem Eko sajmu LORIST imao izuzetno zapaženu promociju i da spada u najuređenije i najaktivnije parkove u Srbiji i regionu.