Obrazovanje- najjače oružje u promeni sveta

24. Januar 2021
Obrazovanje- najjače oružje u promeni sveta

Međunarodni dan obrazovanja obeležava se u svetu od 2019. godine 24. januara – kao dan posvećen obrazovanju. Pravo na obrazovanje je naznačeno u članu 26 u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima. Deklaracija poziva na besplatno i obavezno osnovno obrazovanje. Konvencija o pravima deteta, usvojena 1989. godine, predviđa da će zemlje potpisnice učiniti visoko obrazovanje dostupnim svima.

Usled pandemije korona virusa u svetu, došlo je do zatvaranja škola, univerziteta i drugih institucija za učenje i time dovelo do globalnog poremećaja obrazovanja, koje će se tek odraziti na buduće generacije.

Treba istaći da je jedini put do rodne ravnopravnosti i prekida siromašta u svetu, kvalitetno i pravedno obrazovanje i ravnopravne životne mogućnosti za sve. Obrazovanje je najjače oružje koje se može koristiti u promeni sveta.

Prema svetskim podacima preko 260 miliona dece i mladih ne ide u školu, više od 600 miliona dece i omladinaca su nepismeni, oko 4 miliona dece i mladih, koji su izbeglice zbog oružanih sukoba, ne mogu da pohađaju školu.

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić čestitajući mladima Međunarodni dan obrazovanja, podsetio je da su oni sadašnjost na koju smo ponosni i budućnost u koju verujemo.

On je istakao da otkad je pod okriljem Ministarstva omladine i sporta, Fond za mlade talente je dodelio ukupno 33.125 stipendija i nagrada najuspešnijim studentima i srednjoškolcima u Srbiji.

Inače, do 1. februara traje Konkurs za stipendiranje do 1000 studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 500 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2020/21. godinu.