Od danas aktivan letnji red vožnje na tri autobuske linije

31. Mart 2021
Od danas aktivan letnji red vožnje na tri autobuske linije

Iz Odeljenje za poslove saobraćaja, upravljanje putevima i razvoj JP ”Užice razvoj” obaveštavaju građane, korisnike javnog gradskog i prigradskog prevoza da će od četvrtka 1. aprila 2021. godine, biti aktivan letnji red vožnje na linijama u sistemu javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Grada Užica.

Izmene se odnose na liniju 14: Užice AS – Jelova Gora na kojoj će polasci radnim danima iz Užice AS u 11:50, 15:30, 20:15 časova kao i polazak sa Senjaka u 06:05 časova saobraćati do Prevedenih voda.  Polasci iz Prevedenih voda, radnim danima u 06:45; 12:40; 16:15; 21:00 časova;

Liniju 19: Ribar – Drežnik – Ravni, svi đački polasci koji su u zimskom režimu saobraćali do Ravni saobraćati do Ravanjskog polja;

Liniju 15: Užice AS – Turica – Sinjevac – Stapari – Ponikve, na kojoj su vozila u zimskom režimu saobraćala izmenjenom trasom, saobraćati preko naselja Sinjevac i Stapari. Polasci radnim danima iz Užica AS u 07:00 i 11:15, polasci Ponikve u 07:45 i 12:00 časova.

Na ostalim linijama neće biti nikakvih izmena.