Opština Čajetina uvodi rodno odgovorno budžetiranje

Autor: foruminfo.rs
03. Avgust 2019
Opština Čajetina uvodi rodno odgovorno budžetiranje

U opštini Čajetina fokusirani su na uvođenje rodno odgovornog budžetiranja, koje podrazumeva da raspodela opštinskog budžeta bude zasnovana na principu jednakog pristupa žena i muškaraca resursima, da ravnopravno o njima odlučuju, kao i da imaju jednake koristi od upotrebe tih resursa.

Zagovaranje za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja u Srbiji je počelo pre desetak godina, a intenzivirano 2015.godine, kada je ušlo u zakon o Budžetskom sistemu i kada je rodna ravnopravnost prepoznata kao jedan od ciljeva budžeta. U opštinama i gradovima u Zlatiborskom okrugu u procesu uvođenja rodno odgovornog budžetiranja najdalje je stigla Nova Varoš, a na dobrom putu je i opština Čajetina.

Pravimo svake godine planove rada, ali mislim da nam nedostaje taj Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost. Ono čime se sada bavimo jeste rodno odgovorno budžetiranje. Već smo održali jednu radionicu sa konsultantkinjom iz Beograda, gde su predstavnici svih javnih preduzeća imali priliku da vide kako bi trebalo napraviti plan rodnog budžetiranja. U narednom periodu nam predstoji da se još više na tu temu informišemo i edukujemo i da sledeće godine to zaživi. Očekujem da ćemo naredne godine u svakom preduzeću, ne samo formalno, te podatke koristiti i prema njima se upravljati i ojačati položaj žena na selu, a tako i ojačati svaki deo naše opštine, koja je pretežno seoska – kaže predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Čajetina Bojana Božanić.

Savet za rodnu ravnopravnost opštine Čajetina ima dobru saradnju sa ženskim organizacijama civilnog društva. Uz njihovu podršku i podršku Ženskog centra Užice, u martu je osnovan Savez seoskih žena Čajetine.

Savet za rodnu ravnopravnost opštine Čajetina pruža podršku, kroz projekte i saradnju sa drugim institucijama. Deo sredstava iz budžeta se opredeljuje za različite aktivnosti i mislim da je udruživanje žena jako važno, što vidimo i kroz ovaj Savez seoskih žena Čajetine

Prema Zakonu o budžetskom sistemu svi budžetski korisnici su u obavezi da do 2020. godine u potpunosti, uključe perspektivu rodne ravnopravnosti prilikom planiranja i sprovođenja politika i mera koje se finansiraju iz budžeta.