Overa legitimacija za besplatan gradski prevoz

21. Jun 2022
Overa legitimacija za besplatan gradski prevoz
Iz JP “Užice razvoj” obaveštavaju korisnike javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji grada Užica, da od će se od srede 22. juna na šalteru JP “Užice razvoj“, na ulasku u autobusku stanicu Užice, vršiti overa legitimacija za besplatan prevoz u sistemu javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji grada Užica za lica koja ostvaruju pravo na dobijanje legitimacije u skladu sa Skupštinskom odlukom o besplatnom prevozu.


Prema ovoj Odluci pravo na dobijanje legitimacije imaju:

-Lica koja imaju preko 65 godina života (ukoliko nemaju prihoda; penzioneri čije penzije ne prelaze iznos od 25.000 dinara)

-Osobe sa invaliditetom (osobe ojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom, korisnici invalidskih kolica, slepe i slabovide osobe čije je oštećenje vida najmanje 90%, ratni i mirnodopski vojni invalidi od I do IV grupe invaliditeta, civilni invalidi rata od I do IV grupe invaliditeta,
osobe sa grupom invaliditeta ukoliko imaju oštećenje donjih ekstremiteta i ostvaruju pravo na ortopedski dodatak ili ortopedsko pomagalo).

-Lica obolela od težih bolesti: distrofije, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize, lica na dijalizi, lica obolela od karcinoma.

-Dobrovoljni davaoci krvi: muškarci koji su dali krv preko 80 puta i žene koje su dale krv preko 20 puta

Validnost legitimacija će se produžavati za naredni period od 12 meseci. Prilikom overe legitimacija za lica koja imaju penziju manju od 25.000 dinara neophodno je priložiti poslednji ček od penzije. Radno vreme šaltera, radnim danima od 08 do 15 časova. Prema Skupštinskoj odluci pravo na regresirani prevoz imaju penzioneri sa prebivalištem na teritoriji grada Užica, stariji od 65 godina, sa penzijom od 25.001 dinar zaključno sa 30.000 dinara. Visina učešća u ceni prevoza je 1.000 dinara za šestomesečni period.