Do polovine oktobra prijave za priključenje na struju, grejanje, vodu i kanalizaciju u nelegalno izgrađenim objektima

28. Septembar 2023
Do polovine oktobra prijave  za priključenje na struju, grejanje, vodu i kanalizaciju u nelegalno izgrađenim objektima

Usvajanjem izmena i dopuna Zakona o ozakonjenju građani Srbije, koji žive u nelegalno izgrađenim objektima do 15. oktobra, mogu da podnesu prijave za priključenje na komunalnu infrastrukturu – struju, grejanje, vodu i kanalizaciju.

Na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, piše da je priključenje moguće samo za jedan objekat ili stan istog vlasnika koji se koristi za stanovanje.
Prijave se podnose lokalnim samoupravama, a vlasništvo nad objektom dokazuje se kupoprodajnim ugovorom, ugovorom o poklonu ili nekom drugom vrstom ugovora, saopšteno je ranije iz ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Ukoliko nema takvog ugovora, kod notara se overava izjava da osoba živi u tom objektu zajedno sa svojom porodicom, navodi se u objašnjenju nadležnog ministarstva.
Opštine po prijemu prijave imaju 15 dana da izdaju potvrdu da je moguće priključenja objekta na komunalnu infrastrukturu. Ukoliko prijava bude odbijena moguća je žalba resornom ministarstvu koje ima rok od pet dana da na nju odgovori.
Komunalna preduzeća, koja će priključiti objekate na svoju mrežu, nemaju pravo da traže dokaz o imovini ili statusu, jedino ih se tiču tehnički uslovi za priključenje.
Ta preduzeća su, kako je ranije navedeno, u obavezi da radove obave po hitnom postupku, a ugovore će potpisavati po cenovniku koji važi i za sve ostale građane.
Resorni ministar Goran Vesić očekuje najmanje oko 50.000 prijava. On je istakao da ne znači da će građani dobiti priključak u roku od 30 dana, jer je to rok za prijavu, te da priključenje zavisi od kapaciteta preduzeća, sa kojim će građani sklopiti ugovor.
On je dodao da u slučajevima gde je potrebno priključenje čitave zgrade gde investitori to nisu učinili, zahtev podnosi stambena zajednica.
Na sajtu resornog ministarstva i opština objavljeno je uputstvo u kojem je objašnjena procedura prijave i potrebna dokumentacija, a koje se može preuzeti i na šalterima opština.