Poslodavci do danas treba da donesu plan primene mera protiv korone

10. Avgust 2020
Poslodavci do danas treba da donesu plan primene mera protiv korone

Danas je poslednji rok za sve poslodavce u Srbiji da donesu plan primene mera, u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad u cilju sprečavanja pojave i širenja Covida-19, a inspektori rada će potom kontrolisati firme, kažu u Inspektoratu za rad. Pravilnik, koji je stupio na snagu 11. jula, primenjuje se na svim radnim mestima, izuzev rada na terenu i rada od kuće.

 

Direktor Inspektorata za rad Stevan Đurović je ukazao da postoje situacije u kojima firme koriste agencije da im urade akt procene rizika i dodao da to zaista nije neophodno, budući da taj posao nije komplikovan, jer plan može da sprovede lice koje je u firmi zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu. Ukoliko firma nema tako lice to može da učini bilo ko od radnika i za to mu neće biti potrebno više od sat ili dva vremena, jer su u planu, odnosno tabeli, navedene mere koje su poslodavci dužni da poštuju.

Inspekcija rada će kontrolisati poslodavce, kaže Đurović i dodaje da cilj nije samo kažnjavanje i represivne mere već da se pruži pomoć i savetodavna podrška poslodavcima da što pre počnu sa primenom mera iz plana.

Tokom vanrednog stanja inspektori su podneli 78 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i nekoliko rešenja o zabrani rada.