Pravila korišćenja

Dobrodošli na nezavisni informativni internet portal www.uzickarepublikapress.rsVaš pristup, kao i korišćenje ovih internet stranica podleže Uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

Osnovna načela:

 • Internet portal www.uzickarepublikapress.rs čiji osnivač je Udruženje “RAZVOJ UE” svoja načela i principe rada temelji na poštovanju domaćih i međunarodnih – pravnih akata (Ustav Republike Srbije, Opštu deklaraciju o ljudskim pravima, međunarodni akt o građanskim i političkim pravima i Evropska konvencija o ljudskim pravima);
 • Sadržaj internet portala www.uzickarepublikapress.rs dostupan je svim čitaocima bez obzira na starosnu, rasnu, nacionalnu, polnu, seksualnu, versku ili drugu pojedinost;
 • Korišćenjem bilo kog dela internet portala www.uzickarepublikapress.rs smatra se da prihvatate uslove korišćenja;
 • Sadržaj internet portala www.uzickarepublikapress.rs koristite na sopstvenu odgovornost

Zaštita autorskih prava:

 • Portal www.uzickarepublikapress.rs, svi tekstovi, logotipi, grafika, fotografije i ostali materijali na ovom sajtu vlasništvo su Udruženja “RAZVOJ UE” koje poseduje autorska prava kao i u programskom kodu pa je neovlašćeno korišćenje istih zabranjeno na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima;
 • Zainteresovana pravna i fizička lica mogu BEZ saglasnosti www.uzickarepublikapress.rs da koriste tekstualni materijal isklkjučivo poštujući sledeća pravila:
 • INTERNET SAJTOVI
 • Obavezno vidljivo navođenje izvora (www.uzickarepublikapress.rs) i objavu kompletnog linka (URL) preuzetog teksta, u tekstu i n akraju teksta
 • TELEVIZIJA/ RADIO
 • Dozvoljeno je preuzimanje kompletnog teksta uz obavezno navođenje portala www.uzickarepublikapress.rs kao izvora informacija najmanje jednom u nekoj od prve tri rečenice
 • ŠTAMPANA IZDANJA
 • Dozvoljeno je preuzimanje kompletnog teksta uz obavezno navođenje portala www.uzickarepublikapress.rs kao izvora informacija najmanje jednom u nekoj od prve tri rečenice
 • Ukoliko smatrate da je www.uzickarepublikapress.rs povredio Vaša autorska prava možete nam se obratiti putem e–mail adresu office@uzickarepublikapress.rs i mi ćemo uzeti u razmatranje Vaš stav o uklanjanju zahtevanog sadržaja;

Zaštita privatnosti:

Udruženje “RAZVOJ UE” poštuje privatnost svojih korisnika i posetioca portala www.uzickarepublikapress.rs i stoga neće otkrivati niti distribuirati podatke korisnika trećoj strani osim u slučaju kršenja Uslova korišćenja i u slučaju odobrenja korisnika;

Korisnicima internet portala www.uzickarepublikapress.rs nije dozvoljeno:

 • objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način
 • objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima
 • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog fizčkog ili pravnog lica
 • objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane
 • svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme

Linkovi (veze) sa spoljnim portalima i stranicama:

Promena uslova korišćenja:

 • Udruženje “RAZVOJ UE” kao osnivač portala www.uzickarepublikapress.rs zadržava pravo da bez najave promeni, izmeni ili dopuni Uslove korišćenja;
 • Udruženje “RAZVOJ UE” promene uslova korišćenja vršiće u skladu sa osnovnim načelom – načelom dobre namere i neće biti odgovoran za moguće posledice nastale takvom promenom;
 • Korišćenjem interet portala www.uzickarepublikapress.rs smatra se da je posetilac upoznat sa promenama / izmenama / dopunama Uslova korišćenja.