Predloženi budžet za narednu godinu 4,6 milijardi dinara

08. Decembar 2022
Predloženi budžet za narednu godinu 4,6 milijardi dinara

Članovi Gradskog veća utvrdili su predlog budžeta Užica za 2023. godinu prema kome bi on iznosio 4.580.206.000 dinara. Najviše para, 975.200.000 dinara, opredeljeno je za poslove na izgradnji i održavanju saobraćajne infrastrukture, zatim za stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje gde je opredeljeno 697.840.000, kao i za komunalne delatnosti, 513.200.000 dinara.

U narednoj godini sa više novčanih sredstava finansiraće se i programi u oblasti sporta, socijalne i dečije zaštite, turizam, poljoprivreda i ruralni razvoj, predškolsko i osnovno i srednje obrazovanje, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije.

U oblasti finansija utvrđeni su i predlozi odluka o prihodima koji pripadaju Gradskoj opštini Sevojno u 2023. godini, o lokalnim komunalnim taksama i o naknadama za korišćenje javnih površina.

Prihvaćeni su predlozi odluka o pristupanju izmenama i dopunama Prostornog plana i o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Užice-Centralni deo I faza, kao i rešenje o imenovanju Zorana Vidov Cvetića, akademskog slikara za direktora Gradske galerije.