Pregršt medalja za osnovce i srednjoškolce muzičke škole

13. Decembar 2018
Pregršt medalja za osnovce i srednjoškolce muzičke škole

Učenici osnovne i srednje  Muzičke škole  “Vojislav Lale Stefanović” sa 26. republičkom takmičenju muzičkih škola Srbije održanog proteklog vikenda u Beogradu.

U okviru ovog takmičenja još dve učenice srednje skole idu 15. i 16. decembra u Beograd na takmičenje iz harmonije tako da će kompletan  rezultat biti poznat 17. decembra.

Pre ovog takmičenja učenica Katarina Tasić III razred srednje skole  iz klase nastavnice Aleksandre Milosavljević  je bila na osmom takmičenju “SRPSKE SOLO PESME” u Mladenovcu i tu je osvojila II nagradu sa 82 boda.

KOMPLETNI REZULTATI   UČENIKA  MUZIČKE ŠKOLE „VOJISLAV-LALE STEFANOVIĆ“ NA 26. REPUBLIČKOM TAKMIČENjU IZ SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE U  BEOGRADU  8. i 9. decembra 2018 god.

SREDNjA ŠKOLA

Solfeđo:

 1. Đurđica Aleksić 1.razred PRVA NAGRADA (99 bodova)

Nastavnik Sofija Šumanac Arsenijević

 1. Jana Janjić 1.razred PRVA NAGRADA (98,33 boda)

Nastavnik Sofija Šumanac Arsenijević

 1. Anđela Dugonjić 3.razred PRVA NAGRADA (99 bodova)

Nastavnik Sofija Šumanac Arsenijević

 1. Marija Popović 3.razred PRVA NAGRADA (99 bodova)

Nastavnik Sofija Šumanac Arsenijević

Teorija muzike:

1.Natalija Božović  1.razred  PRVA NAGRADA (100 bodova)

Nastavnik  Milica Čeperković

2.Đurđica Aleksić  1.razred  PRVA NAGRADA (98 bodova)

Nastavnik  Milica Čeperković

 1. Jana Janjić 1.razred PRVA NAGRADA (98 bodova)

Nastavnik  Milica Čeperković

 1. Petar Popović 1.razred PRVA NAGRADA (98 bodova)

Nastavnik  Milica Čeperković

OSNOVNA  ŠKOLA

Solfeđo:

 1. Iva Ilić V razred PRVA NAGRADA (98,66 bodova)

Nastavnik  Biljana Bakić

 1. Katarina Vesnić V razred PRVA NAGRADA (98,66 bodova)

Nastavnik  Biljana Bakić

 1. Jelisaveta Popović V razred PRVA NAGRADA (98,32 boda)

Nastavnik  Biljana Bakić

 1. Simona Filipović V razred diploma za učešće (74,66 bodova)

Nastavnik  Biljana Bakić

 1. Milica Vučićević V razred PRVA NAGRADA (99 bodova)

Nastavnik  Mlađan Dangubić

 1. Matija Radojičić V razred PRVA NAGRADA (98,66 bodova)

Nastavnik  Mlađan Dangubić

 1. Bogdan Čančarević VI razred PRVA NAGRADA (97,32 boda)

Nastavnik  Marina Pavlović

Teorija muzike:

 1. Iva Ilić Vrazred PRVA NAGRADA (100bodova)

NastavnikBiljanaBakić

 1. Ivica Žunić Vrazred PRVA NAGRADA (100 bodova)

Nastavnik BiljanaBakić

 1. JelisavetaPopović V razred PRVA NAGRADA (100 bodova)

Nastavnik BiljanaBakić

 1. Mina Ćitić Vrazred PRVA NAGRADA (100 bodova)

Nastavnik BiljanaBakić

 1. Simona Filipović V razred PRVA NAGRADA (100 bodova)

Nastavnik  Biljana Bakić

 1. Bogdan Čančarević VI razred PRVA NAGRADA (100 bodova)

Nastavnik  Marina Pavlović

 1. Janko Stokić VI razred PRVA NAGRADA (100 bodova)

Nastavnik  Mlađan Dangubića