“Prepoznaj, prijavi, zaustavi – reci STOP digitalnom nasilju”

03. Decembar 2017
“Prepoznaj, prijavi, zaustavi – reci STOP digitalnom nasilju”

Srednjoškolci iz  omladinskog kluba Užičkog centra za prava deteta organizovali su u Gradskom kulturnom centru multimedijalni događaj na temu nasilja nad decom. Mladi su sami osmislili i izveli  forum teatar predstavu kojom se ukazuje na problem nasilja, sistem prevencije i sistem reagovanja u slučaju nasilja.

Predstava je interaktivna i publika je imala priliku da učestvuje i svojim idejama doprinese rešavanju zadatog problema vršnjačkog nasilja.

ova naslovna

Tehnika forum teatar predstave pokazala se kao odlična u prikazu problema koji se tiču društvene pravde i nasilja,a mladima ukazuje na važnost reagovanja i izlaska iz uloge pasivnog posmatrača/svedoka nasilja.

Pored predstave, posetioci su učestvovali u edukativnom on line kvizu koji se takođe bavi temom nasilja nad decom. Kviz će narednim nedeljama biti ponovljen sa velikim brojem srednjoškolaca u školama.

Učesnicima događaja su podeljene i  kartice na kojima su mladi pripremili interesantne statističke podatke istraživanja, mere zaštite od nasilja i odgovostnos mladih, mere prevencije kao i preporuke vezane za zaustavljanje/ublažavanje/reagovanje u slučajevima vršnjačkog nasilja.

kartice

 

Aktivnost je deo projekta “Prepoznaj, prijavi, zaustavi – reci STOP digitalnom nasilju” koji realuzuje Užički centar za prava deteta uz podršku Grada Užica.