Priboj nadoknađuje štetu od grada

12. Jun 2018
Priboj nadoknađuje štetu od grada

Opština Priboj poziva nosioce poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije opštine Priboj, da podnesu zahtev za procenu štete nastale na poljoprivrednim kulturama usled elementarne nepogode – grada – u periodu maj-jun 2018. godine na području opštine Priboj.

Grad-pada

Zahtevi se mogu podneti na pisarnici Opštinske uprave, od ponedeljka 11. juna, a podnošenje zahteva trajaće dve nedelje. Procenu štete vršiće obrazovana Komisija za procenu štete nastale na poljoprivrednim kulturama usled elementarne nepogode – grada – u periodu maj-jun 2018. godine na području opštine Priboj.

Zadatak komisije biće da na licu mesta utvrdi nastalu štetu, predloži mere za saniranje štete, kao i da utvrdi ukupan iznos po vrsti kulture i ukupnu štetu koja je načinjena na teritoriji opštine Priboj.